”Oppijat perivät maan”

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin kuuluu koulutus, jonka kulmakivinä ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.