Oppivelvollisuuden pidentäminen ei vähennä koulupudokkuutta

Nuorten koulupudokkuus on yksi pirullisimmista ongelmista Suomessa. Jokaisesta ikäluokasta 15 prosenttia nuorista jää vaille toisen asteen tutkintoa. Asian vakavuudesta kertoo paljon se, että vain perusasteen koulutuksen varassa olevista töissä käy alle puolet. Heikko koulutus ja työttömyys kulkevat käsi kädessä.