Pääministeri Antti Rinteen ikiomat kuplat

Pääministeri Antti Rinne kävi tutustumassa Jyväskylän suurajoihin ja antoi Keskisuomalaiselle haastattelun. Kun toimittaja kysyi hänen mielipidettään kollegansa Unkarin pääministerin Viktor Orbanin muun muassa Suomen oikeuslaitokseen kohdistuvasta ryöpytyksestä, niin Rinne vastasi "Olen jättänyt sen omaan arvoonsa. Hänen puheensa ovat olleet pitkään mitä sattuu".

Pääministeri Rinnettä ei näytä kiinnostavan oman maansa, Suomen oikeusvaltion tila. Orbanhan sanoi vain totuuden Suomen oikeusvaltion tilasta. Suomi ei ole oikeusvaltio, koska Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta.

Suomessa samat kansanedustajat ensin hyväksyvät ryhmäkurin mukaisesti lait painamalla sitä nappia, jota puoluejohto määrää. Sitten nämä samat kansanedustajat istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä lakien perustuslainmukaisuuden noudattamisesta. Hehän ovat jäävejä käsittelemään samaa asiaa toistamiseen.

Sitten ns. Koiviston konklaavin 6.5.1992 jälkeen meillä ei ole ollut oikeuslaitosta, koska presidentti Mauno Koivisto määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä. Oikeuslaitoksemme on kohta 30 vuotta tehnyt päätöksiä, joilla ei ole mitään tekemistä, oikeuden, oikeudenmukaisuuden, lain tai kohtuuden kanssa - sillä instituutiot voittavat aina.

Yleensä oikeusvaltiossa ihmiset saavat oikeutta ja vääriä päätöksiä tehneet virkamiehet pannaan viralta sekä velvoitetaan korvaamaan kansalaisille aiheuttamansa vahingot. Suomessa tulospalkkaiset virkamiehet tahkovat itselleen rahaa ja tekevät tulospalkkioiden siivittäminä päätöksiä, jotka eivät perustu lainsäädäntöön ja ovat siten ristiriidassa perustuslain kanssa.

Ei tällainen valtio voi olla oikeusvaltio. Oikeusvaltiossa jokainen päätös, jota asiakas väittää virheelliseksi, tutkitaan uudelleen, tehdään uudet päätökset ja velvoitetaan väärän tuomion / päätöksen tehnyt korvaamaan asiakkaalle / tuomitulle aiheutuneet vahingot.

Muun muassa kotitekoisen pankkikriisin seurauksena 1990-luvun alussa 65 000 yritystä ajettiin konkurssiin, joista suurin osa oli elinkelpoisia.

Sadattuhannet kotitaloudet velkaantuivat ja yrittäjät menettivät eivät vain työpaikkansa vaan myös omaisuutensa jopa kotinsa. Jäljelle jäi vain ylitsepääsemättömiä velkoja. Kriisiä seurasi myös 600 000 henkilön massatyöttömyys, jolloin Suomi itsekkin oli joutua selvitystilaan. Ja kaikki vain siksi, että presidentti Mauno Koivisto tarvitsi järjestelyaikaa Suomen saattamiseen EU-kuntoon.

Reilu kuukausi sitten eduskunnan täysistunnosta - kun keskusteltiin "taitetun palkkaindeksin" poistamisesta - saimme kuulla pääministerin silloisen kuplan "mitään tällaista ei ole tulossa ja hallitus ei korjaa taitettua indeksiä".

Nyt kun Suomi on jo vuosia ollut EU:n nettomaksaja, Suomi voisi nousta takaisin oikeusvaltioksi menettämättä muutoinkin jo saamattomia EU-tukia.

Heikki Elonheimo

eläkeläinen/yrittäjä