Päästökaupan pistäminen jäihin muutamaksi vuodeksi parantaisi Euroopan omavaraisuutta ja alentaisi energian hintaa jopa 30–50 prosenttia

Nykyinen päästökauppajärjestelmä astui voimaan vuonna 2005. Päästökaupan tarkoituksena on vähentää EU:n sisällä syntyviä hiilidioksidipäästöjä ja näin ehkäistä ilmastonmuutosta.

Päästökauppaa on kritisoitu, koska se nostaa teollisuuden hintoja, ja tuotantoa siirtyy siten maihin, joissa toimiminen on halvempaa. Näissä maissa tuotanto on myös usein vähemmän puhdasta kuin Euroopassa, joten päästökaupan kykyä vähentää globaaleja päästöjä voidaan aiheellisesti kyseenalaistaa. Puhutaan niin sanotusta hiilivuodosta.

Päästökaupan aiheuttamaa hiilivuotoa on nyt tutkittukin. Etlan tutkimuksen mukaan päästökauppa on vähentänyt päästöjä EU:n sisällä, mutta tuonnin päästöt ovat lisääntyneet ja tuotantoa on paljon myös siirtynyt EU-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Kiinaan.

Tämä on turvallisuuspoliittisestikin ongelmallista, sillä riippuvuus autoritäärisistä maista johtaa ennemmin tai myöhemmin ongelmiin.

Käynnissä olevan energiakriisin helpottamiseksi Perussuomalaiset on ehdottanut päästökaupan pistämistä jäihin edes muutamaksi vuodeksi. Tämä parantaisi Euroopan omavaraisuutta ja alentaisi energian hintaa jopa 30–50 prosenttia.

Jos päästökaupan määräaikaiseen keskeyttämiseen ei löydy poliittista tahtotilaa, niin toinen vaihtoehto helpottaa kotimaan tilannetta olisi ohjata päästökauppatuloja esimerkiksi polttoturvetta käyttävien lämpölaitosten päästöoikeusmaksujen tasaamiseen. Esimerkiksi Virossa päästökauppatulojen käyttö on korvamerkittyä eikä niitä voi käyttää ihan mihin sattuu.

Turve on kotimainen ja helposti varastoitavissa oleva energiamuoto, jota meidän täällä Suomessa pitää tulevina vuosinakin käyttää. Turvetuotannon harkitsemattomasta alasajosta on otettava opiksi. Päästökauppa on yksi keskeisistä turvetuotantoa vähentäneistä tekijöistä.

Päästökauppatulojen käyttäminen päästökaupan takia nousseiden energiakustannusten nousun kompensoimiseen on jo huoltovarmuudenkin kannalta järkevää.

Jari Koskela
Kansanedustaja (ps), Kankaanpää