Päihdepalveluihin tarvitaan rakenneuudistus

Kirjoittaja muistuttaa, että uusille hyvinvointialueille tarvitaan riittävän hyvät päihdepalvelut.
Kirjoittaja muistuttaa, että uusille hyvinvointialueille tarvitaan riittävän hyvät päihdepalvelut. Kuva: Joosua Lehtinen

Suomessa on tekeillä historiallinen sote-uudistus. Siispä nyt on oikea hetki suunnitella tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien päihdepalvelut entistä paremmiksi. Erityisesti Raumalla.

THL:n viimeisimmän tilaston (5/2020) mukaan alkoholiin ja sen seurannaisvaikutuksiin kuoli Suomessa noin 1 700 henkilöä, itsemurhia (joissa alkoholi tai muut päihteet ja mielenterveysongelmat olivat suurissa osissa mukana) tehtiin 717, koronaan kuoli 558 henkilöä ja huumekuolemia oli lähes 260. Surullista on huomata, että Satakunta on lähes jokaisessa ryhmässä negatiivisessa mielessä tilastojen kärkipäässä.

Varsinaisia alkoholiongelmaisia Suomessa lasketaan olevan jopa yli 520 000, jotka sairastuttavat keskimäärin neljä läheistään. Luvut ovat järkyttäviä. Päihdepalveluille on annettava sote-uudistuksessa riittävän suuri painoarvo.

Uusille hyvinvointialueille ja kuntiin on palkattava päihdetyöhön kokemusasiantuntija- ja vertaistukityön koordinaattoreita, joiden vastuulla on integroida omista päihderiippuvuuksista toipuneet kokemusasiantuntijat, vertaistuki ja kolmannen sektorin päihdejärjestöt ammattilaisten rinnalle oman alueensa päihdepalveluja suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Koordinaattoreilla on hyvä olla omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta tai vankka kokemus päihdesairauksien hoidosta.

Tuleviin sote-keskuksiin on palkattava sosiaalityöntekijöiden, lääkärien ja hoitajien rinnalle riittävästi omista päihderiippuvuuksista toipuneita kokemus- ja vertaisasiantuntijoita. Päihde- ja mielenterveystyön kokemus- ja vertaisasiantuntijat on otettava mukaan päihdepalveluiden suunnitteluun ja ehkäisevään päihdetyöhön. Sekä myös läheisten hoitoon ja kuntoutushoitoon.

Päihdetyön palveluihin on jatkossa päästävä välittömästi, mitä päihdelakikin jo edellyttää. Asiakkaiden päihderiippuvuutta ja mielenterveyden häiriöitä ja -sairauksia on hoidettava samanaikaisesti.

Arvokasta vertaistukityötä tekevät päihdejärjestöt on integroitava nykyistä paremmin ehkäisevään päihdetyöhön, päihdepalveluiden suunnitteluun, hoitoon ja pitkäkestoisiin kuntoutuksiin.

Toivon ja uskon, että sote-ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, vertaistyöntekijät ja päihdejärjestöt tekevät tulevina vuosina hyvää yhteistyötä päihderiippuvuuksista kärsivien ja heidän läheistensä hyväksi.

Sakari Salovaara

Koulutettu kokemusasiantuntija, KoKoA ry jäsen, aluevaali- ehdokas (ps.), Rauma