Paikallinen sopiminen on uhka

Työnantajapuoli tavoittelee, että Suomessa siirryttäisiin paikalliseen sopimiseen. Samaan aikaan lehdistä saa lukea seuraavanlaisia uutisia:

Länsi-Suomessa 9.7. kehotetaan nuoria tekemään kirjallinen kesätyösopimus.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö Hanna Erkamaa jakaakin kesätöitä tarjoavat yritykset kahteen leiriin.

”Osa noudattaa kaikkia lakeja ja määräyksiä ja nuoret saavat heiltä hienoja kokemuksia. Sitten on valitettavasti niitä, jotka pyrkivät tavalla tai toisella hyötymään nuorista.”

MTV:n haastattelussa 21.7. Katri Lyijynen, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän apulaisjohtaja kertoo:

”Työvoiman hyväksikäyttö on ollut meillä aina parhaiten tunnistettu ihmiskaupan muoto.”

Valtakunnalliset työehtosopimukset pyrkivät suojelemaan työntekijöitä työnantajan hyväksikäytöltä. Paikallinen sopiminen on nytkin mahdollista, kunhan vaan noudatetaan työehtosopimuksen asettamia raameja mm. minimipalkoista ja työajoista.

Uutiset kertovat, että vaikka suuri osa yrityksistä on vastuullisia, on työnantajien joukossa niitä, jotka pyrkivät hyväksikäyttämään ja jopa orjuuttamaan työntekijöitä. Kuka tahansa saattaa päätellä, millaisia ”paikallissopimuksia” nämä yritykset/yrittäjät tekisivät.

Suomessa on hyvä järjestelmä, jolla on voitu luoda pohjoismainen yhteiskunta, jossa ihmisten hyvinvointi on prioriteetti. Emme tarvitse järjestelmiä, jotka tekevät tästä maasta yritysten maan, jossa ihminen on vain tuotantotyökalu, jopa orjuutettava, tai kuluerä. Nyt jo on lipsuttu kohti negatiivista suuntaa.

Päivi