Pala palalta paremmaksi

Joukkoliikenteen kohentamiseen avautuu Raumalla tilaisuus, kun nykyinen sopimuskausi päättyy ja liikennöitsijä kilpailutetaan uudelleen.

Paikallisbussitarjonnan parantamiseen on selvästi olemassa vilpitön halu. Sen osoitti kaupunginhallituksen taannoinen päätös, joka koski tulevaa palvelutasoa.

Uudeksi ohjenuoraksi otettiin paras mahdollinen joukkoliikennetarjonta. Keskivaihtoehto eli kultainen keskitie ei riittänyt.

Valinta oli mahdollista tehdä, koska pohjatyö oli tehty huolella.

Eri palvelutasovaihtoehdoista oli perusteellinen selvitys, ulkopuolinen konsultti laati kehittämissuunnitelman ja kaupunkilaisiltakin kysyttiin.

Uuden liikennöintisopimuksen on tarkoitus alkaa ensi vuoden alusta ja kestää alkuun kolme ja puoli vuotta. Päälle tulevat vielä vuosittaiset optiot kolmeksi vuodeksi.

Mikäli molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, saattaa seuraava raumalainen joukkoliikenneratkaisu olla voimassa peräti vuoden 2029 puoleenväliin saakka. Sitoumus on siis pitkä.

Raumalla etäisyydet ovat lyhyet ja yksityisautoilua on paljon. Joukkoliikenne ei ole kaikkien kaupunkilaisten kulkumuoto.

On silti hyvin tärkeää, että toimivaan ja sujuvaan bussiliikenteeseen panostetaan. Monelle kyse on kuitenkin tärkeästä kulkumuodosta opintoihin, töihin, asioille ja harrastuksiin.

Joukkoliikenteen soisi olevan entistä tärkeämpää. Rauma on sitoutunut hiilineutraaliuden tavoitteisiin, jonka myötä myös yksityisautoilua tulisi voida vähentää.

Moni vanhempi myös kuluttaa iltansa lasten harrastekuljetuksissa, koska muita vaihtoehtoja ei ole ollut.

Uusi joukkoliikennekonsepti tuo helpotusta kulkemiseen muun muassa kaupungin pohjoisosissa.

Aiemmin Kaaron, Kappelinluhdan ja Pohjoiskehän suunnilla on ollut varsin heikko joukkoliikennetarjonta. Merkittäviä parannuksia on tulossa muuallakin, kuten Kortelaan, Uotilaan ja Lappiin.

Onnistuessaan kyse on uudistuksesta, joka kohentaa asukkaiden elämänlaatua ja rakentaa kaupunkia entisestään, pala palalta paremmaksi.