Palautetaan Suomi yhdessä koulutuksen kärkimaaksi

Kirjoittaja toivoo, että koulutukseen panostetaan jatkossa enemmän.
Kirjoittaja toivoo, että koulutukseen panostetaan jatkossa enemmän. Kuva: Juha Sinisalo

Meidän tulee mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille tasapainoinen tulevaisuus varmistamalla laadukas toimintaympäristö opiskelijoille.

Koulutukseen panostamalla voidaan vaikuttaa siihen, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus luoda kestävää tulevaisuutta niin itselle kuin koko yhteiskunnallekin.

Suomen Pisa-tulokset ovat laskeneet 2000-luvun alun huippuvuosista. Peruskoulun päättövaiheessa olevien koululaisten osaaminen on heikentynyt niin lukutaidossa, matematiikassa kuin luonnontieteissä.

Vuonna 2000 korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus oli OECD-maiden korkeimpien joukossa, vuonna 2021 olimme keskitason alapuolella.

loksista on syytä olla huolissaan ja koulutuksen toimintaympäristön vahvistamista on jatkettava.

Koulutus ja sivistys ovat suomalaisen hyvinvoinnin kulmakiviä. Suomi ei pärjää pienenä maana Euroopan laidalla ilman panostamista koulutukseen ja innovaatiotoimintaan.

Osaavan työvoiman puute on noussut yhdeksi keskeiseksi kasvun esteeksi Suomessa. Jatkuvaa oppimista sekä työuran aikaista osaamisen kehittämistä on tehostettava työmarkkinoiden muuttuessa kiihtyvällä tahdilla.

Jatkuvaa oppimista tulee tukea selkeämmin myös lainsäädännön myötä. Koulutustarjonta ei vastaa riittävän hyvin työelämän tarpeisiin tällä hetkellä, mutta hyviä esimerkkejä edistysaskeleista löytyy läheltä.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa alkava elintarviketuotantoon suuntautuva insinöörikoulutus sekä Winnovan ja alueen yritysten oppisopimuskoulutuksena toteuttama tuotantotekniikan ammattitutkinto muovi- ja kumitekniikan osaamisalalta ovat oikeansuuntaisia avauksia tämän suhteen

Suomessa pitää parantaa edelleen myös oppimisen tukea, jotta oppimisvaikeuksiin on saatavilla apua aina tarvittaessa. Koulujen riittävistä resursseista on huolehdittava, jotta kouluissa pystytään tarjoamaan tukea matalalla kynnyksellä. Myös opettajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta on syytä pitää huolta, he luovat omalla toiminnallaan mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen.

Koulutuksen tason nostaminen ei tapahdu itsestään, vaan siihen tarvitaan riittävät resurssit. Suomi menestyy vain osaamisella, panostukset koulutukseen ja innovaatiotoimintaan luovat edellytykset talouskasvulle.

Mielestäni meillä ei ole varaa olla tekemättä näitä investointeja. Palautetaan Suomi yhdessä koulutuksen kärkimaaksi.

”Hyviä esimerkkejä koulutustarjonnan edistysaskeleista löytyy läheltä”

Juha Viitala

työsuojeluvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (sd) Rauma