Palkanalennuksiin porrastusta, ei ulkoistuksille

Ehdotin kymmenen prosentin leikkausta palkkoihin, jotta Rauman kaupungin talous saadaan tasapainoon, eikä kukaan joudu työttömäksi (LS 13.9.).

Nimimerkki Lukija oli huolissaan pienen palkan riittämisestä nytkään ja saatikka sitten, jos siitä puristetaan vielä 10 prosenttia pois (LS 14.9.). Hän on oikeassa siinä, että vaikeaa on.

Toisaalta onko hän pohtinut muita vaihtoehtoja riittävästi. Veroprosentin ja palvelumaksujen nostaminen johtaa vain hulvattoman kulutuksen jatkumiseen ja veronmaksajilta lypsämiseen. Se ei ole kestävä ratkaisu.

Eikä tämä palkanalennus saa olla kaikki, vaan hallinnon kustannuksia on laskettava jatkossa järjestelmällisesti, mutta harkiten turhista toiminnoista luopuen.

Itse mietin, että ehkä palkan- alennuksiin pitäisi tehdä progressiivinen järjestelmä, jossa suuremmista palkoista lohkaistaan isompi prosenttimäärä kuin alhaisista palkoista. Palkanalennusten nettovaikutus pitää kuitenkin olla tuo 12,5 miljoonaa euroa.

Vakaa ja vahva Rauma -ohjelmaluonnos, joka tuntuu vastoin informointia olevan jo toteutuksessa, siirtäisi 260 matalapalkkaista ulkoistamisen kautta yksityiselle sektorille. Heidät on luvattu palkata yritykseen niin, etteivät palkka- ja muut edut heikkene. Luvattu eli onko jo sovittu?

Kokemuksesta tiedetään, että aluksi näin voidaan tehdäkin. Mutta jonkin ajan kuluttua tuotannolliset ja taloudelliset syyt pakottavat yrityksen mm. yt-neuvotteluihin, joissa vaihtoehtoina ovat lomautukset, irtisanomiset ja työntekijöille tehdyt ehdotukset ammatinharjoittajaksi ryhtymisestä.

Työntekijävelvoitteista irti haluava yritys maalaa mahtavia visioita siitä, miten yrittäjyys tuo vapautta ja, että itse voi vaikuttaa työnsä hintaan, työmäärään sekä aikataulutukseen.

Visusti jätetään mainitsematta ne aikaa ja työtä vaativat velvollisuudet, jotka ammatinharjoittaja joutuu palkatta hoitamaan tai ostamaan jonkun tekemään ne puolestaan.

Tällaisia töitä ovat mm. kirjanpito, tarjouslaskenta ja markkinointi, eläke-, sairaus- ja muista vakuutusmaksuista huolehtiminen, työkaluhankinnat ja niiden huolto.

Myös se jätetään mainitsematta, että statuksen muututtua palkkatyöntekijästä yrittäjäksi vaikeutuu työttömyysavustusten saanti oleellisesti. Myös ammattiyhdistyksen luoma luottamusmies-, lakiapu- ja muu tukiverkosto häviää.

Kevytyrittäjä joutuu kilpailemaan laskutushinnalla muiden yrittäjien kanssa työtilaisuuksista. Korulauseissa puhutaan työn laadusta ja luotettavuudesta, mutta käytännössä hinta ratkaisee. Vaarana ovat pätkätyöllistyminen ja määräaikaisuuksiin suostuminen. Erilaisin järjestelyin päähankkija välttelee mm. eläke- ja lomarahojen maksamista.

Luettuani nimimerkin Näin mielipidekirjoituksen ja pyöriteltyäni edellä esittämiäni asioita mielessäni niin ajattelin, että taitaisin itse hyväksyä tuon nettovaikutuksiltaan 12,5 miljoonan ”progressiivisen” palkkaleikkauksen. Se olisi kuitenkin melko turvallinen vaihtoehto.

Lukija 2