Palvelujen laatu ja saatavuus tärkeintä

Palveluiden laatu ja saatavuus ovat tärkeimmät asiat aluevaaleissa. Se koskee yhtälailla palo- ja pelastustoimea kuin sosiaali- ja terveyspalveluitakin. Aluevaltuustoon valittavilta vaaditaan näkemystä ja kokemusta sekä tietotaitoa; mutta mikään ei silti heti muutu.

Muutosvastarintaa on ihan varmasti ja digipalvelut täytyy saada “ajettua sisään”.

Päättäjille voi tulla erimielisyyttä palveluiden sijainnista ja siitä miten laatu varmistetaan. Laatu on nyt jo sellainen asia josta ihmisillä on hyvin erilainen käsitys.

Asiakkaan laatuvaatimus poikkeaa usein tarjottavan palvelun laadusta. Asiakasta eli palveluiden käyttäjää tulee kuunnella tarkalla korvalla. Sopii miettiä miten se tehdään sillä lopulta asiakkaat ovat verojen kautta rahoittajia kaikille palveluille.

Pelastustoimen merkitys on huomattava ja osa turvallista arkea. Jokainen varmasti haluaa tehokkaan ja luotettavan avun nopeasti. Viimeistään siinä vaiheessa, kun itse tai läheinen ihminen tarvitsee apua, asia tulee ajankohtaiseksi. Maaseudulla ja kaupungeissa asuu samanarvoisia ihmisiä. Esim. ambulanssihenkilökunnalla on valtava tietotaito ja hyvät yhteydet asiantuntijoihin.

Oman kokemukseni mukaan ensihoidolla on ratkaiseva merkitys siinä mihin asiakas viedään. Sillä taas on vaikutusta sekä inhimilliseen hätään ja kärsimykseen että kustannuksiin. Esimerkkinä; viedäänkö iäkäs muistisairas asiakas poliklinikalle tunneiksi odottamaan vai järjestääkö ambulanssihenkilökunta hänelle paikan suoraan jostain muualta jossa hän saa tarvitsemansa avun heti.

Elina Mustonen

Aluevaaliehdokas (sd.), Eurajoki