Palvelujen rahoittaminen kunnissa

Lakisääteiset sosiaali -ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta Hyvinvointialueille. Miten käy ennalta ehkäisevien ja terveyden edistämisen palvelujen kunnissa?

Minua ei huoleta sairaanhoito- eikä sosiaalipuolen toimivuus vuoden vaihtuessa, sillä työntekijät jäävät lähelle kuntiin niin kuin tähänkin asti. He eivät siirry siis fyysisesti minnekään.

Minäkin jatkaa työtäni vammaispalvelujen parissa samassa paikassa, missä nytkin olen. Samoin kotihoidon henkilöstö jää nykyisiin toimipisteisiinsä, kuten myös ikäihmisten asumisen palvelut. Työntekijöiden työnantaja ja palkanmaksaja vaihtuu, mutta työ ja työpiste pysyy entisellään. Paras onnistumisen merkki hyvinvointialueen palveluihin siirryttäessä onkin se, että eroa entiseen ei edes huomaa.

Kuntiin jäävä budjetin rakentamisen tulevaisuus jonkin verran huolestuttaa. Jääkö lakisääteisten menojen lisäksi rahaa "ihan oikeasti" myös riittävästi terveyden edistämisen ja ennalta ehkäiseviin palveluihin?

Kuntien talous tulevaisuudessa todennäköisesti tulee kiristymään, sillä mm. lainojen korkomenot nouseva ja kuntien on tulevaisuudessa tultava pienemmällä veroprosentilla toimeen. Valtionosuudet melko varmasti myös laskevat.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa ja kesken, sekä muiden toimivien julkisten ja yksityisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tästä yhteistyöstä on pitänyt sopia ja tehdä järjestämissuunnitelma.

Kuntien hyvinvointikertomus on tulevaisuudessa tärkeä dokumentti, sillä se on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikoordinaattoreita tullaan tarvitsemaan, toiminnan toteuttajiksi ja valvojiksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tukemassa kuntia tässä toiminnassa.

Tuula Nikula-Häkli

Kansanedustajaehdokas (kesk), Satakunta