Palveluseteli johtaa tehottomuuteen

Kirjoittaja ei kiittele palveluseteliä.
Kirjoittaja ei kiittele palveluseteliä. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Juho Romakkaniemi kehuu kirjoituksessaan mm. palveluseteliä (LS 20.1.). Asiasta on olemassa toisenlaisiakin näkökulmia.

Miten palvelusetelin käyttö tehostaa kilpailua? Palvelusetelin käyttäjä hankkii palvelunsa ns. valinnanvapautta käyttäen eikä kilpailuta palveluaan. Palvelusetelin käyttö itse asiassa tarkoittaa ulkoistamista ilman kilpailua. Tämähän on ristiriidassa teidän tavoitteittenne kanssa.

Palvelusetelin käyttö johtaa vääjäämättä palvelujen pilkkoutumiseen, koska palvelun käyttäjä voi palvelusetelillä valita minkä tahansa palveluntuottajan kulloiseenkin hoitovaiheeseen. Missä silloin on saumaton hoitoketju? Miten siinä tilanteessa luodaan ja ylläpidetään yhtenäisiä palveluketjuja?

Palvelusetelit ja sinänsä hienolta kuulostava ”valinnanvapaus” johtavat väistämättä merkittävään tehottomuuteen. Kovin montaa rinnakkaista, toistensa kanssa kilpailevaa järjestelmää tuskin kannattaa ylläpitää. Tämä saattaa helposti johtaa yksityiseen monopoliin, joka puolestaan nostaa rajusti palvelujen hintoja.

Yksityinen palvelutuotanto on pelkästään elinkeinotoimintaa, jonka tavoitteena on yksinomaan tuottaa voittoa omistajilleen. Entä mitä tapahtuu mahdollisen konkurssin jälkeen? Julkista palvelutuotantoa henkilöstöineen ei ole varaa pitää verovaroin ikään kuin varalla. Se on lopullisesti menetetty. Tähänkö te pyritte?

Alpo Jokinen