Pekka Haavisto, toisille sankari, toisille roisto

Tällä viikolla media, kansanedustajat ja Suomen kansa ovat arvioineet onko luottamus Pekka Haavistoon mennyt perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen. Vai oliko Pekka sankari joka toi hädässä olevat orpolapset kotiin?

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman pohti asiaa vähän syvällisemmin ja heitti ilmoille väitteen että Haavisto oli perustuslaki 32. pykälän mukaan esteellinen osallistumaan äänestykseen joka koski hänen omaa luottamustaan.

Mitä sanoo asiasta perustuslaki? Perustuslain 32. pykälä ”Kansanedustaja on esteellinen osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon asiassa, joka koskee häntä henkilökohtaisesti.”

Näinhän se on, mutta Rydman unohti kertoa että lakiteksti jatkuu näin. "Henkilökohtaisena asiana ei sen sijaan ministerinkään osalta olisi pidettävä asiaa, jossa on kysymys valtioneuvoston tai yksittäisen ministerin harjoittaman politiikan arvioinnista."

Tämä kyseinen teksti on noussut isoon rooliin kun tapauksesta on uutisoitu.

Suomen perustuslaki tuntuu olevan hyvin venyteltävissa ja sovellettavissa mikäli mediaa ja yleistä keskustelua seuraa.

Valitettavasti tästä keskustelusta on unohtunut se juurisyy miksi Pekka Haaviston luottamuksesta äänestettiin. Perustuslakivaliokunta ei löytänyt Haaviston poliittisista toimista (orpolasten kotiutus al-Hollin leiriltä Suomeen) mitään moitittavaa tai lain vastaista, sen sijaan perustuslakivaliokunta totesi että Pekka Haavisto on rikkonut hallintolakia sekä ulkoasiainhallintolakia Pasi Tuomisen siirron osalta. Tätä pidettiin moitittavana, mutta ei syytekynnyksen ylittävänä tekona.

Todellisuuudessa Pekka Haaviston luottamuksesta siis äänestettiin virkavirheen takia, joka koski Pasi Tuomisen perusteetonta siirtoa muihin tehtäviin.

Tätä ei mitenkään voi pitää poliittisena toimintana, joten Haavisto oli esteellinen osallistumaan luottamusäänestykseen ja näin ollen Pekka Haaviston luottamusäänestys tulisi uusia Suomen perustuslain rikkomisen takia.

Tämän perustuslain vastaisen äänestyksen takia olen jättänyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Jani Rantanen

Kunnanvaltuutettu, Eurajoki