Pelkät lupaukset eivät enää riitä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on tärkeää kehittää rinnakkain, eikä kumpikaan saa jäädä toistensa jalkoihin.

Hyvinvointialueiden tärkein tavoite on mielestäni laadukkaiden lähipalveluiden saavutettavuus ja kiireettömään hoitoon pääsy 7 päivässä.

Asiantuntijoiden yhdessä toimiminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ei saa unohtaa,kuten mm. yrityssektoria, kaikkia alueen järjestöjä, yksityisiä terveydenhuollon palvelun tuottajia sekä vapaaehtoistoistyötä. Näissä asioissa kolmannen sektorin toimijoiden asema tulee turvata, eikä heidän osaamistaan saa hukata.

Paikallistuntemusta tarvitaan myös työllisyyden hoidossa, jossa on tulossa mittavia muutoksia lähivuosina. Nämä tulevat muutokset tulee huomioida tulevien hyvinvointialueiden valmistelutyössä.

Tässä asiassa tulee tehdä laaja-alaista yhteistyötä kuntien, hyvinvointialueiden sekä Kelan ja Te-toimistojen kanssa. Työllisyyden toimijat ja yrityssektori tulisi ottaa mukaan verkostoihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on runsaasti yhdyspintoja esim. päihde- sekä mielenterveys- työssä ja työllisyydenhoidon palveluissa. Vammaisnäkökulma tulee huomioida kaikessa koko valmistelun ajan.

Arjen ammattilaiset tietävät parhaiten miten työtä ja sen toimivuuttaa sosiaali- ja terveydenhoidossa pystytään kehittämään niin, että päällekkäisyyksiltä vältytään. Säästöjä saadaan verkostoitumalla.

Hyvinvointialueiden valtuutettujen tulee osallistua palveluiden järjestämiseen yhdessä yli puoluerajojen ja tuoda oma osaamisensa hyödyntämään kansalaisten palvelujen valmistelua tulevilla hyvinvointialueilla.

Hyvinvoinnin turvaaminen vaatii konkreettisia tekoja ja osaamista, eivätkä pelkät lupaukset enää riitä! Sinä päätät, miten palvelut jatkossa järjestetään.

Carita Virtanen

asiantuntija, sairaanhoitaja (amk), aluevaaliehdokas (sd.), Rauma