Pelottelua epävarmoilla tartuntaluvuilla

Koronatartunnat todetaan PCR- testillä, jonka kehitti tutkija Kary Mullis, joka sai työstään kemian Nobelin 1993.

Mullis on todennut monesti, että PCR-testi ei sovellu tautien diagnostisointiin, koska se ei pysty tekemään eroa elävän ja kuolleen viruksen välillä. Testi ei sulje pois muita bakteeri- tai virussairauksia oireiden selittäjänä.

Tällä epävarmalla testillä saaduilla tartuntaluvuilla THL/STM pelottelee meitä päivittäin. Rahaa on palanut jo yli 500 miljoonaa euroa, ja testit syövät terveydenhoidon resursseja.

Hoitolaitoksiin eristettyjen sairaiden ja vanhusten olojen inhimillistämiseksi STM ei ole osoittanut senttiäkään.

Koronapelon lietsonnassa itse pääasia on unohtunut. ”Covid 19 on vain poikkeustapauksissa tappava sairaus. Pääasiassa se kuitenkin on harmittomasti etenevä virusinfektio.” Näin totesi Hampurin oikeuslääketieteen instituutin johtaja Klaus Püschel jo 8.4. ”Kaikilla tähän mennessä tutkituilla kuolleilla on ollut jokin vakava perussairaus tai diabetes tai he ovat olleet kovia tupakoitsijoita tai raskaasti ylipainoisia. Virus on ollut niin sanoakseni viimeinen pisara.”

THL:n tilasto vahvistaa asian. THL:n mukaan yli 95 prosenttia kuolleista on ollut perussairaita, joiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Lopuista lähes kaikki kuuluvat Püschelin mainitsemiin kategorioihin. Lasten osalta korona on suorastaan poikkeuksellisen lievä muihin kausiflunssiin verrattuna ja silti kouluja siirrettiin keväällä epäopetukseen, ja joulukuussa taas monilla paikkakunnilla.

Kausiflunssat A ja B 2017–2018 tuottivat lähes 14 000 potilasta sairaanhoitoon ja tehohoitoa tarvittiin runsaasti. Nyt koronaan takia sairaalahoitoa tarvinneita on 10 kuukaudessa ollut muutama tuhat.

Etelä-Korean piti olla malliesimerkki yhteiskunnan sulkemisen ja maskipakon tehosta, ja siellä on nyt voimakas kolmas aalto. Britannia, Ranska, Espanja, Italia, Irlanti ja Belgia asettivat jo kesällä maskipakon ja nyt erittäin raskaat rajoitukset. Silti näissä maissa tartunnat leviävät nopeammin kuin Suomessa. Miksi THL seuraa näiden maiden huonoa esimerkkiä?

Ylimitoitetut rajoitustoimet ovat luoneet maahamme ennen kokemattoman pelon ilmapiirin ja aiheuttaneet suunnatonta vahinkoa maan kulttuuri- ja urheiluelämälle, henkiselle ilmapiirille ja sosiaaliselle kanssakäymiselle, kansanterveydelle ja taloudelle.

Epäluotettavaan testiin käytettävät rahat ja resurssit ovat poissa perusterveydenhuollosta. Millä perusteella THL jatkaa ylimitoitettuja ja vahingollisia koronatoimia? Sairaat osaavat itse hakeutua hoitoon.

”Millä perusteella THL jatkaa ylimitoitettuja ja vahingollisia koronatoimia? Sairaat osaavat itse hakeutua hoitoon.”

Seppo Lohtaja

Uusikaupunki

Olli Tammilehto

Turku