Pelti kolisee neljästi päivässä

Parkkipaikkakolarit ovat edelleen yleisin liikennevahinko Suomessa. Suomessa ajetaan vuosittain noin 40 000 kolaria pysäköintialueilla. Tilastoissa ei näy merkittävää muutosta, vaikka autoissa on jo vuosia ollut paljon pysäköintiä helpottavaa tekniikkaa.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan satakuntalaisilla parkkipaikoilla kolisee keskimäärin neljästä viiteen kertaa vuoden jokaisena päivänä.

Harmillista näissä kolareissa on se, että pienikin kolhu saattaa johtaa euromääräisesti suurehkoihin korjauskuluihin.

Tyypillinen pysäköintivahinko maksaa noin 1 000 euroa.

Satakuntalaisilla pysäköintialueilla törmäiltiin vuonna 2019 Onnettomuustietoinstituutin mukaan kaikkiaan 1 664 kertaa. Määrällisesti eniten pysäköintialuevahinkoja sattuu Porissa, Raumalla ja

Kankaanpäässä. Kuntien asukaslukuun suhteutettuna Karvia ja Kankaanpää pitävät kärkisijaa Rauman ja Porin jäädessä samassa tilastossa kolmanneksi ja neljänneksi.

Suurin kolaririski syntyy edelleen peruutettaessa, vaikka nykyisin hieman iäkkäämmissäkin autoissa alkaa olla erilaisia peruutustutkia ja kameroita.

Pysäköintialueelle on luonteenomaista tilan tehokas käyttö, kun taas autojen koko on kasvanut vuosien ja vuosikymmenien saatossa.

Voikin siis olla, että autot ovat kokonsa puolesta kasvaneet ulos vanhoista parkkipaikoista ja halleista, mikä hankaloittaa pysäköintialueiden turvallista käyttöä, kun ruudut ovat liian pieniä nykyautoille.

Vinoparkki voisi osaltaan tuoda helpotusta, kun peruutuskulma olisi silloin pienempi.

Suurimmat syyt parkkipaikkakolareihin ovat kuitenkin kiire ja epäselvyys väistämissäännöistä. Oma lukunsa ovat pysäköintiruuturivistöjen läpi viistosti ja vauhdilla oikovat autot.

Mistään pienestä epäselvyydestä ei ole kysymys. Lähi-Tapiolan teettämän tutkimuksen mukaan noin 45 prosenttia suomalaisista autoilijoista välttää tietoisesti tietyille pysäköintialueille parkkeeraamista, koska kokee ne hankaliksi.