Perhevapaat myös isien ulottuville

Perhevapaauudistus on tarkoitus saada valmiiksi ja voimaan elokuussa 2022. Uudistuksen tavoitteina ovat muun muassa perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisempi jakautuminen perheissä ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä.

Isien perhevapaiden käytön arvioidaan kasvavan uudistuksen myötä. Nykyään perhevapaat keskittyvät suurelta osin äideille.

Hallituksen esityksen mukaan vanhempainrahaa maksettaisiin yhden lapsen perusteella pääsääntöisesti 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, olisi molemmilla vanhemmilla oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää.

Vanhempi voisi siis jatkossa luovuttaa omasta kiintiöstään enintään 63 vanhempainrahapäivää toisen vanhemman tai puolisonsa käytettäväksi.

Äitien osalta tilanne ei muuttuisi merkittävästi nykyisestä, mutta isien päivärahoihin korotetut päivät olisivat iso parannus.

Myös vanhempainpäivärahojen käytön joustavuus lisääntyisi. Vanhempainrahaa voisi käyttää haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Käytännössä tämä mahdollistaa sen, että vanhemmat voivat vuorotella päivärahalla olemista.

Tilastojen mukaan joka neljäs isä ei käytä nyt mitään vanhempainpäivärahaa. Uusi järjestelmä antaa järjestelmään huomattavasti enemmän joustovaraa. Nämä joustot kiinnostavat perheitä.

Kelan äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselyn mukaan noin neljännes äideistä ja kolmannes isistä käyttäisi erittäin tai melko todennäköisesti mahdollisuutta vanhempainvapaaseen osaviikkoisesti siten, että pitämättömät päivät siirtyisivät myöhemmäksi.

Uudistuksen myötä isien vapaiden käytön arvioidaan lisääntyvän noin 2 000 henkilötyövuoden edestä. Suurin muutos kohdistuu päivärahaan, jota isä voi käyttää eri aikaan äidin kanssa. Tätä käyttävät isät ovat tyypillisesti työssäkäyviä. Tästä seuraa, että isien työllisyyden voidaan arvioida vähenevän yhtä paljon kuin vapaiden käyttö lisääntyy.

Kaiken kaikkiaan työllisyysvaikutukset jäänevät siis plus miinus nolla -tilanteeseen.