Pienet yritykset mukaan valtion ja kuntien hankintoihin

Tein viime vuonna kuntaministeri Sirpa Paaterolle kirjallisen kysymyksen valtion ja kuntien yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailutuksista. Tuolloin kritiikkini kohdistui Hanselin tekemiin massiivisiin kilpailutuksiin, jotka eivät ota huomioon pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Hansel haluaa selvästi leikkiä hiekkalaatikolla vain isoimpien kanssa. Hanselille leikkikaveriksi ei kelvannut esimerkiksi elintarvike- ja non-food kilpailutuksissa edes pörssiyhtiöiden kokoiset elintarvikeyritykset, vaan kilpailutukseen pystyi osallistumaan vain pari suurinta tukkuria, joista voittajan kanssa tehtiin sitten ”pieni”, noin 340 000 000 euron puitesopimus.

Kuntaministeri Sirpa Paatero vastasi kirjalliseen kysymykseeni ja oli vastauksessaan vahvasti samaa mieltä talousvaliokunnan mietinnön ja allekirjoittaneen kanssa: Hanselin tulee toteuttaa hankintoja niin, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti osallistumaan kilpailutuksiin. Ministerin mukaan kilpailutuksia voitaisiin toteuttaa tasapuolisemmin esimerkiksi niin, että hankinta pilkotaan tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti. Tämä mahdollistaisi erikokoisten yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.

Valtioneuvosto hyväksyi syyskuussa periaatepäätöksellään kansallisen hankintastrategian, joka tulee ohjaamaan julkisia hankintoja jatkossa. Toimivien markkinoiden edistämiseksi strategiassa onkin ehdotettu konkreettisten ohjeiden rakentamista siitä, miten hankintoja voisi jatkossa jakaa pienempiin osiin ja näin avata hankintojen kilpailutuksiin osallistumista mahdollisimman laajasti erilaisille tarjoajalle.

Kun kuluvan vuoden aikana hankintastrategiaa jalkautetaan hankintoja tekeviin organisaatioihin ja hankintalaki avataan päivitykselle, olisi ensiarvoisen tärkeää, että myös ohjausta Hanselin toimintaan vahvistettaisiin ja tulevaisuudessa yhden toimittajan mallin mukaisia kilpailutuksia ei enää nähtäisi.

Petri Honkonen

Kansanedustaja, Suomen keskustan varapuheenjohtaja