Pientaloihin tarvitaan sähkönkäytön automaatiota

Kuluttajien odotetaan olevan aktiivisia sähkömarkkinoilla, mutta kuinka kiinnostuneita he ovat omasta sähkönkäytöstään?

Kilpailuttavatko he säännöllisesti sähkösopimustaan?

Vain noin 13 prosenttia pientaloasujista seuraa sähkönkäyttöään säännöllisesti ja noin 50 prosenttia kilpailuttaa sähkösopimustaan muutamien vuosien välein.

Pientaloasujien sähkösopimus on useimmiten toistaiseksi voimassa oleva ja pörssisähkötuotteen on valinnut vain noin 7 prosenttia kuluttajista.

Viime vuosien kotoilu ja kodinlaittoinnostus näkyvät kotien laitekannassa, niin kodin viihdelaitteet kuin kodinkoneet jääkaapeista pesukoneisiin ovat uudehkoja.

Yli kymmenen vuotta vanhoja laitteita ei kodeissa enää merkittävästi tänä päivänä ole, vanha laite on useimmiten säiliöpakastin. Merkittävä osa kodeista valaistuu energiatehokkailla lampuilla, mutta ledilamppujen osuuden (n. 40 %) kasvattamisessa on vielä paljon mahdollisuuksia.

Uusilla kodin laitteilla ja hyvillä lamppuvalinnoilla on suotuisa vaikutus myös kotien energiankäyttöön.

Energiatehokas sähkönkäyttö tai energiankäytön ohjaus halvimpien sähkönhintojen hyödyntämiseksi vaatii toimiakseen automatiikkaa.

Nykyaikaista talotekniikkaa vanhemmasta pientalokannassa on todella vähän, sitä on vain muutamalla prosentilla. Ulkovalaistuksessa sen sijaan peräti 55 prosentilla vastaajista oli ulkovalaistus, jota ohjataan liike- tai hämärätunnistimilla.

Automaatiojärjestelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa, jotta talon omistaja voi hyödyntää eri säätömahdollisuudet mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi lämmitystä voidaan ohjata sähkönhinnan, ulkolämpötilan, sääennusteen tai poissaolon perusteella. Valaistusta voidaan ohjata samoin, valot voi sammuttaa vaikka etänä.

Aurinkosähkö ajatustasolla ja puhtaana vaihtoehtona on monien suosiossa, mutta aitoa kiinnostusta investointeihin on toistaiseksi vähän.

Vain noin kolme prosenttia pientaloasujista suunnittelee investoivansa aurinkosähköön. Puolet pientaloasujista on halukkaita investoimaan energiatehokkuuteen tai omaan energiantuotantoon. Vain noin 20 prosenttia vastaajista on valmis investoimaan yli 3 000 euroa.

Tiedot kotien laitekannasta ja pientaloasujien mielipiteistä perustuvat Motivan Harkka-hankkeessa kerättyyn aineistoon.

Hankkeessa ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat keränneet kotitalouskohtaisesti tietoa pientalojen sähkönkäyttötavoista ja kotien laitteista sekä talotekniikasta.

Päivi Suur-Uski

Motiva Oy