Pienyrittäjän asema kaipaa parannusta

Yli puolet yrittäjistä toimii yksin. Tämän ryhmän aseman parantaminen vaikuttaisi koko kansantalouteen. Nyt kannattaisi kiinnittää huomiota tähän potentiaalin, jolla voi olla suuri merkitys työllisyystavoitteen saavuttamisessa.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhä merkittävämpiä työllisyyden kannalta ja suuryritysten merkitys työllistäjänä vähenee.

Yrittäjän kaikki sosiaaliturva määräytyy YEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Hieman yli puolet Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkyselyn vastaajista ilmoittaa YEL-työtulonsa olevan alle 13 000 euroa vuodessa. Ainoastaan noin kolmannes ilmoittaa maksavansa riittävästi YEL-maksua.

Yrittäjien mielestä sosiaaliturvan muodostumisen ehtoja on uudistettava, jotta järjestelmä turvaa työuran aikaisen ansiosidonnaisen sosiaaliturvan sekä oikeudenmukaisen eläketurvan kertymän.

Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, jos yrityksen liikevaihto on enintään 10 000 euroa tilikaudessa. Arvonlisäveron alarajan nostaminen kannustaisi kasvattamaan yritystoimintaa ja muuttamaan esimerkiksi harrastustoiminnan yritystoiminnaksi.

Yhä useampi tekee töitä sekä yrittäjänä että palkansaajana. Yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot tulisi yhdistää siten, että molemmista työnteon tavoista voi kerryttää turvaa yhdessä.

Monet yksinyrittäjät eivät ole järjestäneet itselleen työterveys- huoltoa. Suuri työkyvyn tuen tarve on yksinyrittäjillä ja yrittäjillä, joiden työssä ja toimialalla esiintyy runsaasti henkistä ja ruumiillista kuormitusta. Yrittäjän Kelasta saaman sairauspäivärahan omavastuuaika on tällä hetkellä sairastumispäivä ja kolme sairauspäivää.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koska lyhytaikaiset sairaudet kestävät yleensä alle 4 päivää, yrittäjät harvoin kokevat tarvetta mennä lääkäriin hakemaan sairauslomaa. Toteutettavassa soteuudistuksessa voisi myös huomioida pienyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvät asiat.

Yleiset käsitykset yrittäjistä eivät enää vastaa tämän päivän todellisuutta. Pienyrittäjien ja etenkin itsensä työllistävien yrittäjien asema on hyvin samankaltainen palkkatyöläisen kanssa, joskus jopa heikompi.

Yrittäjä on usein markkinoiden ja pääoman armoilla siinä missä muutkin työtä tekevät ihmiset. Osalla yrittäjistä tulot ovat pienempiä kuin suomalaisilla keskimäärin. Suomessa lakisääteinen työttömyysturva on ulotettu myös yrittäjiin, mutta se ei vastaa riittävän hyvin tämän päivän tarpeisiin.

”Yleiset käsitykset yrittäjistä eivät enää vastaa tämän päivän todellisuutta.”

Pertti Salo

Eurajoki