Pienyrittäjien laskut maksettava sovitusti, hallituksen esitys tarvitaan

Sähköalan yrittäjä otti Suomen Yrittäjiin yhteyttä ja kertoi, että hän saa suuren teollisuusyrityksen maksut tililleen vasta neljän kuukauden kuluttua laskun lähettämisestä. Samanlaisia yhteydenottoja on tullut rakentamisen, kaupan ja palveluiden aloilta. Pienyrittäjät haluaisivat saada rahansa kumppaneiltaan kuukauden sisällä, jotta ne voivat puolestaan maksaa omat palkat ja laskut ajallaan.

Lain mukaan yritysten välinen maksuaika saa olla enintään 30 päivää, elleivät yritykset ole sopineet pidemmästä maksuajasta. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin niin, että 53 prosentissa tapauksista lakia rikotaan (Yrittäjägallup 3/2021). Tilanne koskettaa noin 60 000 pientä yritystä. Maan tapa on, että suuryritys lähettää yksipuolisesti tiedon, jossa ilmoitetaan pienyrittäjän saavansa rahansa sovittua myöhemmin.

Hallitusohjelmassa puolueet ovat sitoutuneet selvittämään maksuaikoja koskevaa lainsäädäntöä, tavoitteena etenkin pienyritysten toiminta edellytysten parantaminen. Asiaa on pidetty tärkeänä, sillä se mainitaan hallitusohjelmassa kaksi kertaa.

Oikeusministeriössä on valmisteltu erinomainen esitys. Ratkaisuksi se esittää valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

Näyttää kuitenkin siltä, ettei lakimuutos ole etenemässä eduskuntaan. Järkeviä syitä tälle ei ole esitetty. Venäjän hyökkäyssota, inflaatio sekä komponenttien ja energiakustannusten nousu kurittavat nyt yrityksiämme. Samalla niiden maksuvaikeudet lisääntyvät ja maksuajat pitenevät. Onko todella niin, että hallitus ei halua parantaa pienten yritysten tilannetta puuttumalla lain vastaisiin maksuaikoihin? Yrittäjien vahva toive on, että hallituspuolueet tuovat esityksen eduskunnalle välittömästi.

Tiina Toivonen

lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät