Poikkeusolojen vaalit voivat yllättää

Tässä yhteydessä ei ole tarvetta ottaa enempää kantaa siihen, oliko päätös kunnallisvaalien siirtämisestä lopultakaan järkevää. Vastaamatta voi jäädä myös kysymys siitä, oliko sen tekemisessä liikaa merkitystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen niin sanotun laskuharjoituksen oletetulla painoarvolla.