Poliisien määrää ei pidä vähentää

Monessa Euroopan maassa turvattomuus on kasvanut viime vuosina. Turvallisuustilanne on heikentynyt erityisesti naapurimaassamme Ruotsissa, jossa järjestäytynyt rikollisuus on saanut vahvan jalansijan ja samalla väkivallanteot ovat lisääntyneet.