Pomoihin ollaan melko tyytyväisiä

Suomalaisilla työpaikoilla ollaan yleisesti ottaen melko tyytyväisiä johtajien toimintaan. Yli 70 prosenttia työntekijöistä luottaa omaan esihenkilöönsä ja noin 80 prosenttia kokee tulevansa reilusti kohdelluksi työpaikallaan, näin tiedetään kertoa työterveyslaitokselta.

Sen sijaan 60 prosenttia työntekijöistä kokee, ettei saa riittävästi tukea omalta esihenkilöltään. Tyytyväisten määrä siis hieman vähenee, kun asiaa pohditaan syvällisemmin muun muassa yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Suomalaisten työntekijöiden tyytyväisyys johtajiin on Miten Suomi voi? -tutkimuksen mukaan lisääntynyt 2000-luvulla. Tilastokeskuksen noin viiden vuoden välein tehty työolotutkimus osoittaa, että vuonna 1997 johtajiinsa on ollut erittäin tyytyväisiä reilu viidesosa työntekijöistä, kun 2010-luvulla erittäin tyytyväisiä on ollut jo lähes kolmasosa.

Johdon ja esihenkilöiden kouluttamiseen on satsattu viime vuosina hurjasti Suomessa. Organisaatiot lähettävät esihenkilöitä koulutuksiin ja valmennuksiin, ja monilla johtotehtävissä toimivilla henkilöillä on henkilökohtaisia työnohjaajia.

Oman osansa myönteiseen kehitykseen on tuonut myös media, joka on puhunut paljon juuri työhyvinvoinnista ja hyvästä johtamisesta. Tämän seurauksena on yleisesti tiedossa, että esimerkiksi pelolla johtaminen ei enää nykypäivänä toimi.

Tasa-arvoinen kohtelu ja luottamus työntekijöitä kohtaan ovat myös merkittävästi lisääntyneet pidemmällä aikavälillä.

Monet nuoremmat työntekijät ovat puolestaan kokeneet vanhempia työntekijöitä useammin, että johtamisen taso on heikentynyt koronapandemian aikana. Heikentymistä on koettu erityisesti oikeudenmukaisuuden, reilun kohtelun ja yhteenkuuluvuuden tunteen osalta.

Toisaalta moni yritys on myös petrannut toimintaansa koronan aikana juuri edellä mainituilla osa-alueilla. Johtajien on pitänyt aidosti pohtia, mitä esimerkiksi etätyöt tarkoittavat yhteydenpidon ja töiden sujuvuuden kannalta. Onpa joissain työpaikoissa pystytty jopa kehittämään uusia käytäntöjä, vaikka työntekijöistä osa on etänä, paikalla tai näiden välimaastossa.