Puheterapiaa saa Raumalla

Tiistain Länsi-Suomen tekstaritalikossa nimetön kirjoittaja katsoo, että potilaan oikeudet eivät toteudu, kun Raumalla ei ole puheterapeuttia. Totean, että kirjoittajan näkemys on virheellinen.

Rauman perusterveydenhuollossa on neljä puheterapeutin tointa, joista 3,5:n työ on kohdennettu lapsiin ja nuoriin. Yhden puheterapeutin työpanoksesta puolet on kohdennettu aikuisiin. Toimet on täytetty.

Rauman Terveyspalveluissa (terveyskeskus) puheterapeutin vastaanotolle tullaan lähetteellä. Puheterapeutti tekee arvion puheterapian tarpeesta ja puheterapian odotettavissa olevasta vaikuttavuudesta. Varsinaiset terapiakäynnit toteutetaan tämän arvion perusteella joko omana toimintana tai joskus ostopalveluna.

Lakisääteinen hoitotakuu toteutuu nykyisin puheterapiassa Rauman Terveyspalveluissa. Lyhytaikaisia häiriötilanteita voi olla esimerkiksi lomakaudella, kun sijaisia ei ole rekrytoitavissa.

Myös erikoissairaanhoidon on mahdollista tuottaa puheterapiaa arvionsa perusteella.

Edelleen Kansaneläkelaitos korvaa puheterapiaa osana hyväksymäänsä suunnitelmallista kuntoutusta, kuten myös jotkin vakuutusyhtiöt. Myös yksityissektorilta on varattavissa aikoja puheterapeutille.

Hannu Nordqvist

Johtava ylilääkäri Rauman kaupunki/ terveyspalvelut