Puhutaanpa vähän etäsoitoista

YLEn vaalistartin Satakunnan virtuaalisessa vaaliteltassa keskustelimme lähipalvelujen säilymisestä. Keskustelussa pohdimme, voidaanko myös digitaaliset alustat lukea lähipalveluiksi. Etäsoitto voi korvata esimerkiksi osan päivän hoitajakäynneistä, etänäkin voi olla läsnä, joten kyllä digitaalinen palvelu voi olla lähipalvelu. Kotihoidon työntekijän roolissa olen nähnyt mm. digitalisten etäpalvelujen tuottavan asiakkaillemme sekä iloa että turvaa.

Usein asiakkaalla saattaa olla jopa neljäkin (eri) hoitajan käyntiä päivässä. Olen toisten asiakkaiden kohdalla nähnyt käyntien kuormittavan asiakasta ja pohtinut, eikö lyhyt videopuhelukin saattaisi riittää kontaktiksi.

Samankaan asiakkaan kaikki käynnit eivät välttämättä sisällä varsinaista hoitotoimenpidettä, joten ohjausta vaativilla käynneillä voitaisiin hyötyä etäyhteydestä. Ohjauksesta hyötyvät fyysisesti toimintakykyiset, mutta esimerkiksi muistin aleneman vuoksi aloitekyvyltään rajoittuneet asiakkaat.

Ruoanlämmitys, lääkkeenotto, verensokerinmittaus, wc-käynti ja ulkoilusta muistuttaminen voivat auttaa asiakasta oikea-aikaisiin päivittäisiin toimintoihin, myös etänä.

Kaikki ikäihmiset eivät pärjää kotona kuitenkaan edes maksimiavuin. Vaikka fyysinen toimintakyky olisi hyvä tai kohtalainen, voi yksinäisyyden tunne olla loputon – tällöin koti ei enää ole se oikea paikka ja asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus yhteisöllisempään asumismuotoon, kuten perhekoti, ryhmäkoti tai laitospaikka.

 Uusia asuinmuotoja tulee kehittää tulevaisuudessa näiden entisten asuinmuotojen rinnalle ikäihmisten määrän ja tarpeiden muutoksen edessä.

Tärkeätä on myös muistaa, ettei etäpalvelu saa olla rangaistus siitä, että asiakas asuu palveluista kaukana.

Etäpalvelun tulee olla vaihtoehto asuinpaikasta riippumatta, perustuen mielekkyyteen ja vapaaehtoisuuteen.

Digialustojen tarjoamisen motiivina täytyy olla asiakaslähtöisyys, ei työntekijäpula, taloudelliset haasteet, etäisyydet eikä ajanhallinta – vaikka etäpalvelut, sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen mobilisointi niihinkin vastaavat.

Sanna Nylander

Kotihoidon lähihoitaja, kulttuurituottajaopiskelija, aluevaaliehdokas (vas.), Rauma