Pula osaajista on yhteinen huoli

Kuva: Juha Sinisalo

Pula ammattitaitoisista työntekijöistä vallitsee kunta-alalla yleisesti. Noin joka kolmas kuntatyöntekijä on siirtymässä eläkkeelle kymmenen vuoden aikana.

Paikallisesti asia nousi esiin Rauman kaupungin tuoreen henkilöstöraportin myötä.

Kaupungin kehittämispäällikkö kuvasi kaupunginvaltuustolle tilannetta kahden tulipalon tilanteeksi. Vaihtuvuus räjähtää käsiin ja uudenlaista osaamista tarvitaan.

Vaihtuvuus johtuu suurelta osin eläkkeelle jäämisistä. Viime vuonna kaupungilta päättyi 163 vakinaista palvelussuhdetta, joista eläkkeelle jäämisiä oli 76.

Kaupungilta jäädään eläkkeelle hieman aiemmin, 61,7-vuotiaana kuin koko maassa keskimäärin.

Samaan aikaan hakijamäärät avoimiin tehtäviin laskevat.

Osaavista ammattitaitoisista työntekijöistä on kova kilpailu.

Viime vuonna kaupungilla oli avoimia paikkoja 115, ja niihin tuli 6,7 hakemusta per työpaikka. Määrä on laskenut huomattavasti, melkein puolella.

Kyse on totta kai valtakunnallisesta ongelmasta. Kevan barometrin mukaan 65 prosenttia kuntapäättäjistä kertoi, ettei avoimiin vakansseihin ollut riittävää määrää hakijoita.

Huoli on onneksi yhteisesti jaettu. Kaupungin tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan niin ikään huomiota rekrytoinnin vaikeutumiseen.

Sitouttamisen keinoiksi tarjottiin henkilöstön arvostetuksi tulemisen tunnetta, työn merkityksellisyyttä sekä tietenkin palkkausta.

Rauman työnantajakuvaan ja sen kehittämiseen tulee tarkastuslautakunnan mukaan jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaisuja pitääkin hakea monista suunnista ja monin eri tavoin. Avainasemassa on strategia, jolla Raumasta tehdään entistä houkuttelevampi jäämään ja tulemaan kaupunkiin.

Rekrytointilisä on vaihtoehto, jota Raumallakin kannattaa harkita erityisen kriittisten ammattiryhmien kohdalla.

Samoin on nimettömän työnhakuprosessin laita. Se edustaa nykyaikaista työnantajakuvaa sekä edesauttaa pätevimmän henkilön valintaa.