Puolustusvoimien tulee säilyä täysin epäpoliittisena

Demo Finland - Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry:n toiminnanjohtaja ja Varusmiesliiton pääsihteeri vaativat Suomen Kuvalehdessä, että Varusmiesten poliittisia oikeuksia pitää parantaa. He esittävät, että’ nuorille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen myös varusmiespalveluksen aikana.

He haluavat selkeyttää varusmiesten oikeuksia poliittisiin luottamustoimiin ja ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten äänestysmahdollisuuksia erityisesti silloin kun varusmies on palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä.

Mielestäni politiikkaa ei saa viedä armeijaan. Mitä tulee äänestämiseen, niin senhän varusmies voi suorittaa ennakkoäänestyksellä postin kautta.

Varusmiesaika on niin lyhyt, että poliittisesti aktiivinen henkilö voisi yrittää olla tuomatta sitä armeijaan. Puolustusvoimien tulee säilyä täysin epäpoliittisena. Kaikki ovat sinne tullessaan tasa-arvoisia, koulutustasostaan, uskonnostaan, ihonväristään ja mahdollisesta poliittisesta kannastaan huolimatta.

Yrjö Saraste