Putin on Naton paras myyntimies

Naton kannatuksen kasvu Suomessa yli 60 prosentin muutamassa viikossa on uskomaton suoritus. Putin on myynyt hyökkäyksellään ja uhkailuillaan Naton kannatusta tänne todella tehokkaasti. YYA-sopimuksesta ei ole puhettakaan.

Kukaan ei edes kuvittele, että Putinin valtakaudella tilanne muuttuisi. Ironista on, että vuoden 1991 lopulla Venäjä piti jäsenyyttä Natossa maan poliittisena tavoitteena pitkällä tähtäimellä. Niistä ajoista on Putinin kaudella tilanne muuttunut kokonaan.

Suurin osa Euroopasta on Nato-maita. Kehitys alkoi 1990-luvulla ja suurin osa Itä-Euroopan maista ja Baltian maista on nyt Naton jäsenmaita. Etelä-Euroopassa Kreikka ja Turkki liittyivät Natoon helmikuussa 1952.

Naton päätehtävä on turvata sen jäsenten yhteisiä arvoja, joita ovat demokratia, yksilönvapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltio ja kiistojen rauhanomainen ratkaisu. Näihin tavoitteisiin päästään jäsenmaiden keskinäisen solidaarisuuden avulla. Nato huolehtii jäsenmaiden turvallisuudesta ja vapaudesta poliittisesti ja viime vaiheessa sotilaallisesti.

Naton ”kova ydin” on määritelty sopimuksen artiklassa viisi, jossa osallistujat sitoutuvat siihen, että ”hyökkäys jotain jäsenmaata vastaan, Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita vastaan. Jos tällainen hyökkäys tapahtuu, jokainen jäsenmaa saa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 51. artiklan sallimin oikeuksin puolustautua yksikseen tai liitossa, ja sen on puolustettava hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata omakohtaisesti ja muiden jäsenmaiden kanssa, kukin maa itse parhaiksi katsomillaan keinoin, myös asevoimia käyttäen, palauttaakseen ja pitääkseen yllä turvallisuutta Pohjois-Atlantin alueella”.

Suomen ja Naton isäntämaasopimus on toteutettu solmimalla yhteisymmärryspöytäkirja, joka määrittää sen, miten Naton ja sen jäsenvaltioiden joukot voivat perustaa tukikohtia ja tuoda joukkoja Suomen alueelle sekä rauhan että kriisin aikana. Yhteisymmärryspöytäkirja velvoittaa Suomea tarjoamaan tukea, tietoja ja suojelusta näille joukoille. Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin vuonna 2014.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja, Eurajoki