Pyhäranta on uuden edessä

Pyhäranta on uuden edessä, ensimmäistä kertaa Pyhärannassa ei ole Suomen hallituksessa olevia puolueita kunnanvaltuustossa ja myös enemmistö on sitoutumattomilla.

Kuntapolitiikassa tärkeintä onkin keskittyä yhteisten kuntalaisille tärkeiden asioiden hoitamiseen, vaikka toisaalta suhteet poliittisiin päättäjiin ovat ainakin aiemmin olleet hyödyllisiä esimerkiksi valtion harkinnanvaraisia tukia haettaessa.

Pyhärannan päättäjillä riittää työtä, sillä kiinteistöt vaativat korjausta, juomaveden jakelun kanssa on ongelmia ja infrastruktuuria tulee kehittää. Kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, mutta toisaalta se on myös erittäin haavoittuvainen vain 13 miljoonan euron budjetilla, jolla tulee kattaa kaikki kunnan palvelut. Lisäksi kunnan veroprosentti on naapurikuntia korkeampi, sen tasosta olemme valmiita keskustelemaan. Kunnan hallintosäännön päivitystä nykyisten kokemusten perusteella tulee pohtia. Erittäin tärkeitä ovat myös kunnan markkinointi ja tiedottaminen, joissa on paljon kehittämistä.

Kokoomuksen valtuustoehdokkaat esittivät jo ennen vaaleja omana tavoitteena koko kunnan tasapuolisen kehittämisen taloudellisesti kestävällä tavalla. Se vaatii selkeää käyttötalous- ja investointisuunnitelmaa, jossa huomioidaan myös jokaisen kohteen käyttökustannukset vuositasolla.

Uuden valtuustokauden alkaessa toivomme/haluamme riittävää koulutusta kuntapäätöksentekoon kaikille valtuutetuille ja yhteistä tutustumista kunnan kiinteistökantaan sekä vanhempainyhdistysten ja henkilökunnan kuulemista koulujen ja päiväkotien kehittämisen osalta. Tärkeätä on kiinnittää huomiota myös opetuksen laatuun ja siihen, miten paljon lapsilla on mahdollisuus tehdä valintoja oman oppimisen tiellä. Tilat ovat toki tärkeät olla ajanmukaiset, mutta suurempi merkitys on sillä, mitä seinien sisällä tapahtuu ja mitä lasten on mahdollista oppia. Kuntalaiskyselyt ja kuntalaisten kuuleminen kuuluvat kunnalliseen päätöksentekoon. Viranhaltijoiden tulee antaa ajankohtaiskatsaus uusille luottamushenkilöille eri osa-alueista.

Olemme osaltamme valmiita rakentavaan yhteistyöhön. Käsityksemme mukaan nyt myös yhteisen listan edustajat ovat valmiita yhteistyöhön, vaikkeivat aiemmin osallistuminen iltakouluihin ja ryhmyrien tapaamisiin Perussuomalaisten kutsusta huolimatta onnistuneet. Lainaamme tuoreen laitilalaisen valtuutetun viisaita sanoja "valtuustotyöhön hän toivoo asiallista otetta ja arvokkuutta. -Se ei saa olla mitään sosiaalisen median showta. Toivon, että valtuustossa käyttäydytään arvokkaasti ja ollaan ennen kaikkea hoitamassa yhteisiä asioita".

Lähdemme innolla kehittämään uutta kuntastrategiaa Pyhärannalle, koska uskomme vahvasti, että Pyhäranta pystyy parempaan. Lähtökohtamme on erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen, tietoon perustuva päätöksenteko ja kunnan imagon parantaminen positiivisella näkyvyydellä.

Valtuustoryhmän osalta toteamme, että sosiaalisessa mediassa emme tule jatkossakaan osallistumaan epäasiallisiin keskusteluihin tai henkilökohtaisuuksiin menevään maalittamiseen. Tulemme sen sijaan esittämään kuntaan luottamushenkilöille ja työntekijöille sosiaalisen median ohjeistusta, jolla myös pyritään positiivisemman kuntakuvan luomiseen sekä työ- ja päätöksentekoilmapiirin parantamiseen.

Olemme kuntalaisten asialla - pidetään yhteyttä!

Pyhärannan Kokoomuksen ehdokkaat ja valtuutetut