Pyöräilyn ongelmat löytyvät keskustasta

Rauman Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelmassa todetaan, että onneksi Rauma on pyöräilykaupunki. Raumalla on todella hyvä pyöräillä. Väyliä on paljon, maasto on tasaista ja matkat ovat lyhyet. Rauma on valittu Vuoden pyöräilykunnaksi jo vuonna 2010. Tästä tilanteesta pitää olla ylpeä.

Rauma on laatinut jo vuonna 2016 raportin pyöräilyverkon kehittämiseksi. Raportti kannattaa nyt kaivaa esille ja ottaa sieltä tavoitteita käsittelyyn. Raportista löytyy myös kaiken ihanteellisuuden lisäksi ongelmakohtia.

Suurimmat ongelmat löytyvät keskustasta. Vanhan Rauman mukulakivipäällyste on visuaalisesti kaunis ja ympäristöönsä sopiva materiaali, mutta melko epämukava pyöräilijöille. Pyöräily ei myöskään Vanhassa Raumassa ole yhtä joustavaa kuin muualla Raumalla.

Kehittämistarpeita Raumalla siis on. Etenkin kehittämistä vaatii Vanha Rauma ja Nortamonkatu. Myös Syväraumankatu on ongelmallinen, siellä pitää erotella pyöräily- ja kävelytiet turvallisemmin.

Myös turvallinen pyöräreitti vaikka Sammallahdenmäelle on hyvä tavoite.

Talvikunnossapito on pyöräilyn edistämisessä olennaisen tärkeää. Onneksi kaikki jalankulku- ja pyörätiet kuuluvat kunnossapitoluokkaan 1 eli nämä väylät avataan heti.

Pyöräily on ratkaisu useisiin kaupunkiseutujen ongelmiin. Kun pyöräily lisääntyy; liikenneturvallisuus paranee, ruuhkat vähenevät, melu ja ilmansaasteet vähenevät, asukkaiden terveys paranee, asukkaiden fiilis paranee.

Rauma on myös luomassa kävelyn edistämisstrategiaa. Sitä on valmisteltu ja se tulee pian päätösvaiheeseen ja sitten vain sitä toteuttamaan. Raumalla on pitkä perinne kävelyn edistämisessä. Rauman kävelykatujen historia ulottuu yli 40 vuoden taakse. Silloin kävelykatuja järjestettiin kesälauantaisin. Muistan kuinka nuori Länsi – Suomen toimittaja haastatteli minua katugallupissa ja mainitsin, että ” on kiva kävellä keskellä katua”. Olin siis jo silloin ehdottomasti kävelykadun kannalla Raumalla.

Rauman kävelyn edistämisstrategia, ”käveleskelyn kulttuurillinen käyttöopas”, haluaa nostaa kävelyn sen ansaitsemalle paikalle. Kävely on luonteva tapa kokea Rauma. Kävelyn edistämistä vaatii kaupunkilaiset ja myös matkailijat. Rauma pitää kokea vaikka kävellen.

Rauman kehittämistarpeita on saada sujuvuutta kulkemiseen. Kävely ja pyöräily pitää erottaa eri väyliin ottamalla turvallisuusnäkökohta huomioon. Virkistysreittejä kaivataan lisää. Toiveina on myös saada jalankulkureittejä ja kävelypainotteisia alueita lisää. Etenkin kävely-yhteys merenrannan ja keskustan välillä on suuri toive.

Kolmas ilmastokuormitusta vähentävä liikkumismuoto on toimiva joukkoliikenne. Meidän vaaliohjelmassa Raumalla todetaan, että julkisesta liikenteestä pitää saada todellinen vaihtoehto. Pienen kaupngin joukkoliikenteeseen tarvitaan nykyistä pienempiä ajoneuvoja sekä uusia ideoita liikennöintiin ja reitteihin.

Vasemmistoliiton Rauman valtuustoryhmä jätti maaliskuussa aloitteen joukkoliikenteen kehittämisestä Raumalla. Keskeinen tavoite aloitteessa on, että myös haja-asutusalueelta pitää päästä julkisilla kulkuneuvoilla keskustaan asioimaan ja harrastuksiin. Bussivuoroja pitää olla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Raumalla on moni asia hyvin, moni juttu toimii. Rauma on HINKU-kunta (Kohti hiilineutraalia kuntaa) ja siis sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Kaikki toimet, joilla vähennetään ilmastokuormitusta, ovat kannatettavia. Pyöräilyn kehittäminen, kävelyn edellytysten parantaminen ja joukkoliikenteen kehittäminen ovat hyviä keinoja toteuttaa tätä suurta tavoitetta.

Olen ollut ja haluan olla vieläkin tukemassa tällaista kehitystä idyllisessä Raumassamme.

Tapio Ailasmaa
kaupunginvaltuutettu (vas), kuntavaaliehdokas, Rauma