Ratkaiseeko lykkäys jatkuvat tilaongelmat?

Kirjoittajat puolustavat pitkäaikaista suunnitelmaa siihen, miten huonokuntoisten päiväkotien aiheuttamat ongelmat ratkaistaisiin.
Kirjoittajat puolustavat pitkäaikaista suunnitelmaa siihen, miten huonokuntoisten päiväkotien aiheuttamat ongelmat ratkaistaisiin. Kuva: Juha Sinisalo

Kaupunginhallitus päätti maanantaina laittaa Vesitornin päiväkotihankkeen odottamaan syksyn talousarviokäsittelyä ja valtuutti etsimään Helkkilän huonokuntoiselle päiväkodille pikaisesti väistötilat. Päätös lykkää sivistystoimen huolella valmistelemaa hanketta epämääräiseen tulevaisuuteen.

Aiempien selvitysten perusteella on ollut tiedossa, että monet Rauman päiväkodeista toimivat huonokuntoisissa kiinteistöissä. Ongelmia on paikkailtu, mutta pitkäjänteistä kokonaissuunnitelmaa ei ole syntynyt.

Tilanne kärjistyi helmikuussa, kun Helkkilän päiväkodin sisäilmaongelmat pahenivat entisestään. Sivistystoimiala päätti huonossa lähtötilanteessa laatia pikaisesti järkevän kokonaissuunnitelman eikä tyytyä hankkimaan uusia kalliita väistötiloja. Nykyisistä kiinteistöistämme mikään ei ilman kallista remonttia tarjoa sopivia tiloja Helkkilän lasten käyttöön.

Esitelty suunnitelma olisi ratkaissut hallitusti useita ongelmia: Vesitorninmäen päiväkoti tarjoaisi tilat paitsi Helkkilälle, myös väistämättä edessä oleville muiden pienten yksiköiden väistötilatarpeille. Kalliita ketjutettuja parakkeja ei tarvittaisi. Lisäksi uusi päiväkoti sijaitsisi keskusta-alueella, jolla lähes kaikki lähivuosina väistötiloja tarvitsevat huonokuntoiset yksikötkin sijaitsevat.

Helkkilän päiväkodin lapset pääsevät takaisin Uotilaan heti puukoulun valmistuttua ja keskusta-alueen huonokuntoisista pienistä yksiköistä olisi mahdollista aikanaan luopua kokonaan.

Pienten yksiköiden korjaaminen ei ole välttämättä sen kalliimpaa kuin yhden uuden päiväkodin rakentaminen, mutta on toiminnallisesti huonompi ratkaisu. Yhden tai kahden ryhmän päiväkodissa henkilöstömitoitus ei jousta ja sijaisjärjestelyt ovat hankalia.

Suunniteltu päiväkoti mahdollistaisi henkilöstön joustavamman toiminnan eikä olisi silti mikään mammuttiratkaisu: kun päiväkodissa on omat ryhmänsä eri ikäisille lapsille, niin 100 lapsen päiväkodissa ei olisi samanikäisiä lapsia montaakaan ryhmää. Vertailun vuoksi: Raumalla päiväkodeissa lapsia on yhteensä noin 1 300.

Kaupunginhallitukselle valmisteltu päätösesitys oli poikkeuksellinen sikäli, että se esitti merkittävää lisäinvestointia talousarvion ohi. Näin ei pitäisi tapahtua ja kritiikki on tältä osin aivan aiheellista. Ongelma ei kuitenkaan ole lykätyssä esityksessä. Siinä oli etsitty kestävintä ratkaisua huonoista lähtökohdista. Kysymys on pikemminkin siinä, kuinka tekninen toimiala ja sivistystoimiala eivät paremmin kyenneet ennakoimaan päiväkotien ongelmien kärjistymistä yhdessä?

Rauman kaupungin strategiassa lapsiperheet on nostettu erityisesti huomion kohteeksi. Tällä päätöksellä lykättiin kestävän ratkaisun luomista lasten, heidän vanhempiensa ja päiväkotien henkilökunnan hyvinvoinnin parhaaksi.

Toivottavasti syksyn talousarvio- käsittelyssä hanke kuitenkin etenee nopeaa tahtia, sillä varhaiskasvatuksen tilakriisi pitää ratkaista mahdollisimman tehokkaasti, tarjoten lapsille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat.

Otso Huuska

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok.)

Jasmin Määttä

kaupunginhallituksen jäsen (ps.)