Rauma on pinnistänyt Suomen kehitysytimeen, sinne pitäisi päästä myös Satakunnan koko ruuantuotannon

Satakunta näyttää Suomen kartalla yhtenäiseltä ja maantieteellisesti ja luonnonolosuhteiltaan varsin suotuiselta alueelta. Arvio lienee varsin oikea, mutta Satakunnassa kasvanut nuoriso löytää opintojen kautta itselleen vielä mieluisempia ympäristöjä elää. Siksi väki Satakunnassa vähenee ja vanhenee kiihtyvää tahtia.

Usein sanotaan, että hyvä sijainti on edellytys uuden yritystoiminnan syntymiselle.

Kuitenkin yritystoiminnan sijoittumiseen vaikuttaa monet asiat ja mielikuvat. Jo olemassa oleva muu yritystoiminta on uskomattoman tärkeä hieman suuremmille tuotannollisille yrityksille. Sijoittumista harkitsevalle yrittäjälle vaikuttavat jo olemassa olevat hyvät henkilöyhteydet. Kaikki kunnat haaveilevat uusista yrityksistä ja niiden tuomista työpaikoista. Voi kuitenkin kysyä ovatko kuntien johtohenkilöt aidosti verkottuneet oman lähialueen yritysten kanssa. Näillä ”omilla” yrityksillä on alasta riippuen hyvinkin laajat verkostot kansallisesti ja kansainvälisestikin. Nämä yritykset ovat parhaita uusien kalastuksessa. Kotikuntaansa tyytyväinen yrittäjä on paras elinkeinoasiamies.

Tulevaisuuden tutkijat luennoivat Suomen kehityskolmiosta. Pääkaupunkiseutu, Tampereen talousalue ja Turku ovat kolmion kulmat. Tälle alueelle merkittävä osa Suomen teollisesta toiminnasta ja sitä seuraavista palveluista keskittyvät tutkijoiden mukaan.

Voiko Satakunta roikkua tässä ”kolmion” kehityksessä mukana? Sitä voi toki arvailla. Parhaat mahdollisuudet ovat valtatie 12 varrella Tampereelta Huittisten kautta Raumalle. Tämä Etelä-Satakunta on optimistisesti ajateltuna kolmion reuna-aluetta.

Rauman kaupunki on päättänyt jo vuosia sitten olla mukana tässä kehittyvässä Suomessa. Siellä on ymmärretty tuotannollisten teollisuusyritysten merkitys kaikessa kehityksessä. Satsaukset ovat tuottaneet tulosta!

Toinen loistava mahdollisuus, joka kattaa koko Satakunnan, on kehittyvä ruuantuotanto.

Kuluttaja on siirtymässä kuninkaaksi ruokaketjun johtoon. Satakunnan viljelijät ja maakunnan ruokatehtaat ja omat kaupat pystyvät parhaiten vastaamaan kuluttajien vaateisiin kotimaisuudesta, lähiruuasta ja muuttuvista trendeistä. Maakuntamme on Suomen monipuolisin ruuantuotantoalue. Oma ruokakorimme on runsauden sarvi! Korista löytyy kaikkea lihaa ja kalaa. Vihannekset, juurekset ja marjat tulevat maakuntamme avomailta ja kasvihuoneista. Vilja- ja maitotuotteet, peruna, kananmunat ovat meidän jokapäiväistä lähiruokaamme.

Korona kriisin ennustetaan vaikuttavan monin tavoin ruuan saatavuuteen, ruuan tuotantoon ja kanainväliseen kauppaan. Satakunnan pitäisi nyt heti ottaa ruoka keskeiseksi kehityskohteeksi. Nyt olisi aika ottaa iso ruokaloikka!

Jukka Tuori

Satafood ry:n hallituksen puheenjohtaja