Rauma on tekemässä kohtalokkaan virheen

On helppo jakaa lastentautien ylilääkäri Maarit Haapalehdon ja lastentautien erikoislääkäri Niina Koiviston huoli erikoissairaanhoidosta luopumisesta ja hoidon siirtämisestä Satasairaalaan. Suunnitelmat koskevat tietojeni mukaan ainakin sekä lasten ja nuorten poliklinikan että lastenpsykiatrian pkl:n palveluita.

Siirrosta aiheutuisi käytännössä lapsiperheille kestämätön tilanne. Kuinka esimerkiksi raumalainen, 2 kertaa viikossa, jopa vuosia, terapiaa tarvitseva lapsi, millään järkevällä tavalla pääsee palveluiden pariin Poriin. Pieni lapsi tarvitsee aina saattajan, äidin tai isän. Yhteen käyntiin menee useampi tunti. Se tarkoittaa lapselle runsaasti poissaoloja koulusta ja vanhemmille poissaoloa työpaikalta. Näin lisätään kohtuuttomasti jo muutenkin vaativassa tilanteessa olevan perheen stressiä. Ei tarvitse olla alan ammattilainen ymmärtääkseen, että motivaatio ja sitoutuminen hoitoon ei tällä tavoin myöskään lisäänny.

Perustasolla tarvitaan kipeästi lisäresursseja, jotta erityisesti mielenterveyden ongelmiin ja syrjäytymistä aiheuttaviin ongelmiin päästään mahdollisimman varhain puuttumaan. Osa lapsista tulee kuitenkin aina tarvitsemaan erikoissairaanhoitoa. Rauman suunnitelmat eivät asiantuntijoiden mukaan tuo säästöjä, mutta inhimillistä kärsimystä ne lisäävät.

Raumalla on paikallisia palveluita Perhekeskuksen myötä pyritty kehittämään mahdollisimman helposti tavoitettaviksi ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa on menestyksellisesti tehty. On erittäin toivottavaa, että Rauman päättäjät kuuntelevat asiassa paikallisia asiantuntijoita jotta tätä hyväksi koettua kehitystä ei vesitetä.

Leena Luoto

entinen koulupsykologi