Rauma, sopivan kokoinen kaupunki

Rauman kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävä kysymys kuuluu, millä keinoilla Rauman muuttotappio käännetään muuttovoitoksi. Muuttovoiton saavuttaminen on ainoa tae kaupungin menestymiseksi tulevaisuudessa. Yritystoiminta ei tule menestymään ilman nuoria ihmisiä.

Lapsiperheiden näkökulmasta Rauman vahvuus on opettajan valmistuslaitos OKL, josta valmistuu muun muassa opettajia peruskouluun ja päivähoitoon.

Raumalla peruskouluja on purettu ja tullaan todennäköisesti purkamaan lisääkin koska tilastojen mukaan lasten lukumäärä tulee vähenemään. Myös koulukiinteistöt ovat niin huonossa kunnossa, ettei opetusta voida enää jatkaa. Pohjoiskehän koulun rakentaminen on aiheuttanut tilanteen, että Syvärauman ja Merirauman koulut on purettu.

Nyt odotetaan sitten Nanun yhtenäiskoulun rakentamista, joka merkitsee sitä, että Nanun peruskoulu tullaan purkamaan.

Länsi-Suomesta saatiin lukea, että Raumanmeren koulun ja siinä olevien muitten palvelujen (kirjasto, hammashuolto) katto korjataan. Opetustoimella on vierasperäisiä oppilaita, jopa 159 lasta, joilla on 24 eri kieltä puhuvia lapsia. Lapsilla on työperäiset vanhemmat. Aivan kysymys onkin, ovatko pelkät seinät vai opetuksen laatu tärkeintä.

Vanha Raumasta pitäisi saada houkutteleva myös lapsiperheille. Idyllinen ja historiallinen asuinympäristö täytyy saada myös lapsiperheiden käyttöön. Onko lapsiperheille sopivia asuntoja tarjolla?

Rauma on sopivan kokoinen kaupunki, lapsiperheiden ja raumalaisten kannalta liikennejärjestelyt tulee suunnitella liikkumistarpeiden mukaisesti. Kaupunkikulttuuriin ei kuulu olennaisesti yksityisautoilun välttämättömyys. Raumalla on tosin viime aikoina satsattu jalankulku/pyöräteihin.

Peruspalveluihin kuuluu myös avoin päiväkoti, leikkipuistot, leikkipuistotoiminta ja toimiva uimaranta. Maauimala avattiin viime vuonna ja nyt siihenkin on saatu pitkäaikainen pitäjä. Maauimalan avaus sai kuntalaisten hyväksynnän.

Raumalla on puheterapiasta pulaa. Kun puheongelmat siirtyvät kouluun ollaan jo lapsen kehityksen kannalta myöhässä.
Raumalla aloitettiin kotipalvelutoiminta vuonna 2004. Sosiaalilain mukaan palvelua kuuluu saada äidin sairastuessa tai synnyttäessä. Palvelu on työssäkäyvien vanhempien avuksi lapsen sairastuessa, kun lasta ei voi viedä päivähoitoon. Näin korona-aikana tämä on erityisen tärkeää.

Kaupunkilaiset ovat palveluiden omistajia ja käyttäjiä, siksi on tärkeää, että noudatetaan lakeja. Rauman organisaatiota ollaan uudistamassa. Tavoitteena on sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen, luottamushenkilöiden määrän tarkastelu ja tiivistäminen. Luottamushenkilöiden tehokkaampi sitouttaminen päätöksentekoprosessiin on toteutunut ns. valiokuntamalliin siirtymisessä.

Sinä päätät, millaisia palveluja tulevaisuuden Rauma tarvitsee.

Markku Malmsten
Kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma