Rauma tarvitsee kymmeniä uusia hoitajia

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa, joka astuu voimaan tänään. Hoitajamitoitus on siirtymäajan jälkeen vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Henkilöstömitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Tukipalveluihin kuten siivoukseen ja pyykinpesuun on palveluntuottajien varattava erillinen resurssi. Tällä halutaan varmistaa, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien hyvään toteuttamiseen.

Kun laki astuu voimaan tänään, on henkilöstömitoituksen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.

Siirtymäaika päättyy huhtikuussa 2023, jonka jälkeen hoitajamitoituksen tulee olla vähintään 0,7.

Raumalla hoitajamitoitus on jo nyt vähintään 0,6. Rauman sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helin kertoi keväällä, että Raumalla on myös yksiköitä, joissa aluehallintovirastojen lupien mukaan henkilöstöä on lähes 0,7 tai yli.

Uusi henkilöstömitoitus 0,7 tarkoittaa seitsemää hoitajaa kymmentä vanhusta kohti. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että lähivuosina Suomessa tarvitaan yli 4 000 hoitajaa lisää. Henkilöstötarve saattaa olla jopa suurempi, jos lukuun ei ole otettu huomioon eläkkeelle siirtyviä henkilöitä.

Rauman mittakaavassa se tarkoittaa nelisenkymmentä uutta hoitajaa ja noin 1,6 miljoonaa euroa heidän palkkaamiseensa.

Myös kotihoidon tallaaminen jalkoihin herättää monessa kunnassa ihmetystä. Useiden toimijoiden mielestä nyt olisi ollut kotihoidon vahvistamisen aika.

Suomessa on 30 vuotta yritetty siirtää ikäihmisten hoidon painopistettä laitoshoidosta kotihoitoon.

Uusi hoitajamitoitus tulee vaatimaan niin paljon tekijöitä, että väkisinkin käsipareja katoaa myös jo ennestään niukalla resurssilla toimivasta kotihoidosta.