Rauma tarvitsee monipaikkaisuusohjelman

Rauma on luonnostaan monipaikkaisuuteen perustuva kaupunki, jossa teollisuus ja luonto elävät toinen toisiaan rikastaen. Raumalla elämänlaatu on hyvää, luonto ja palvelut lähellä ja meillä on vapaus valita oman kodin sijainti Vanhan Rauman, keskustan, asumalähiöiden, vireiden kylien sekä meren läheisyydestä.

Koronaviruspandemian myötä etätyön tekeminen Suomessa on lisääntynyt. Etätyö on osoittautunut monelle työntekijälle jopa lähityötä tuottavammaksi työmuodoksi. Rauman on oltava hyvää paikkariippumattoman työnteon aluetta. Suomalaiset asuvat mielellään maaseutumaisessa ympäristössä. Monipaikkaisuus edistää vapautta valita asumisympäristö, työ tai harrastukset yhä useammin omien toiveiden mukaisesti.

Arjen sujuvuus ja laatu vaikuttavat yhä enemmän kodin sijainnin valintaan. Ensimmäistä kertaa vuosiin muuttoliike on suuntautunut isoista kaupungeista pienemmille paikkakunnille.

Raumalla on yli 2 100 kesämökkiä ja runsaasti merenrantaa. Rauman alueella aikaansa viettävät vapaa-ajanasukkaat hyödyntävät paikallisten yrittäjien palveluita ja luovat elinvoimaa alueelle.

”On myös tavoiteltava sitä, että yhä useampi haluaisi ja pystyisi perustamaan vapaa-ajan asunnon lisäksi varsinaisen kotinsa Raumalle.”

Vetovoiman lisäämisen lisäksi kaupungin toimilla on mahdollista edistää “pitovoimaa”, joka tarkoittaisi esimerkiksi matkustuskauden luontaista pitenemistä tai vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyyttä alueella yhä pidempiä ajanjaksoja.

Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseen käyttöön tulee sujuvoittaa. On myös tavoiteltava sitä, että yhä useampi haluaisi ja pystyisi perustamaan vapaa-ajan asunnon lisäksi varsinaisen kotinsa Raumalle.

Esitän, että Raumalle laaditaan monipaikkaisuuden toimenpideohjelma, jolla Raumalle luodaan paikkariippumattoman työn ja opiskelun sekä monipaikkaisen elämäntyylin esimerkkikaupunki. Toivon, että Rauma vireine kylineen kasvattaa kunnianhimoaan tähän tulevaisuuden trendiin tarttumisessa.

Ohjelmassa on tärkeä olla myös suunnitelma paikkariippumattomasta korkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelumahdollisuudesta. Peruspalvelujen osalta olisi mietittävä, miten palvelut saadaan sujuvammin kaikille.

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen Kuntalainen.fi-sivulle asiasta, jotta saamme sitä eteenpäin. Kuntalaisaloitteessa on kuvattu tarkemmat askeleet sille, miten Raumasta tulee monipaikkaisuuden esimerkkikunta.

Sirkka Mantere

kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma