Raumalle tulitukea elinvoimataisteluun

Raumalla aukesi eräs avainvirka, kun kaupunginhallitus päätti panna kaupunkikehitysjohtajan viran hakuun.

Jo oli aikakin. Kaupungin voimaisuuden edistäjän virka ehti olla täyttämättä jo kaksi vuotta.

Raumalla on tehty paljon työtä elinkeinoelämän hyväksi. Toivon mukaan nyt saadaan pestattua henkilö, jonka kautta työ voi jatkua ja saada entisestään potkua.

Kaupunkikehitysjohtajan virka on ollut vailla tekijää vuodesta 2018. Edellinen viranhaltija lähti Turkuun johtamaan kiinteistönvälitysfirmaa.

Seurasi uuden viranhaltijan valintaprosessi, josta ei aivan kolhuitta selvitty. Valituksi tullut Aki Ruotsala ei ottanut virkaa vastaan, koska koki luottamuksen puutetta työyhteisön sisällä.

Lopulta virka pantiin jäihin ja virkatehtävät jaettiin toimialan sisällä. Pitkällä tähtäimellä tämä ei ole hyvä vaihtoehto, koska jokaisella on oma työnsä hoidettavana.

Viivyttely virantäytössä oli toki ymmärrettävä ratkaisu. Uuden kaupunginjohtajan valinta oli ovella. Hänelle haluttiin antaa vaikutusmahdollisuus, onhan kaupunkikehitysjohtaja elinvoima-asioissa kaupunginjohtajan tärkein työpari.

Yhdessä he muodostavat ykkösnyrkin Rauman vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän eteenpäin viejinä. Työnjaon pitää silloin toimia ja näkemysten olla linjassa.

Tärkeät elinvoimahankkeet eivät siis jatkossa ole yksin kaupunginjohtajan harteilla. Hyvä näin. Samaa totesi Johanna Luukkonen alkuvuodesta tultuaan valituksi Rauman kaupunginjohtajaksi.

Hänen mukaansa pelkkään elinkeinopuoleen ei voi keskittyä, koska silloin sisäjohtaminen prakaa. Ja sama toisinpäin. Molemmille pitää pystyä antamaan aikaa. Asiansa osaava asiantuntija rinnalla ottaa osan taakasta pois.

Mitä Rauma sitten etsii? Sisäänheittäjää. Henkilöä, johon niin paikalliset yritykset kuin muualta tulevat yritykset voivat suoraan osaa yhteyttä.

Hallussa pitää olla yrityskenttä, maankäyttö, liikenneyhteydet ja muut tärkeät kysymykset. Kysyjiä on voitava palvella yhden luukun periaatteen mukaan ja tehtävä Rauma helpoksi kumppaniksi.