Rauman leikkaustoiminnan alasajon lyhyt historia

Sosiaali- ja terveysministeri Annika Saarikon (kesk) esittämä terveydenhuoltolain muutos on herättänyt tunteenpurkauksia tämänkin lehden palstoilla (Kristiina Salonen LS 10.1., Aki Linden LS 13.1.).

Lakiesityksessä sairaanhoitopiirille annetaan valta tehdä tai teettää leikkauksia yksiköissä, joissa ei ole ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Päivystävään yksikköön pitää voida kuitenkin kuljettaa potilas 30 minuutin kuluessa.

Kun 10 vuotta sitten Satakunnan sairaanhoitopiiri halusi siirtää leikkaukset Raumalta keskussairaalaan, otti Aki Linden tuolloin vahvasti kantaa leikkausten siirtämisen puolesta. Rauma sai pienen erävoiton, kun kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä sairaala otettiin kaupungin omaksi toiminnaksi.

Leikkaustoiminnan alasajo alkoi 2014, kun silloinen hallitus antoi päivystysasetuksen, vastuullisena ministerinä toimi Susanna Huovinen (sd). Päivystysasetusta ajoivat erityisesti sairaanhoitopiirit ja Aki Linden HUSin johtajana. Tarkoituksena oli keskittämällä toimintaa saavuttaa säästöjä erikoissairaanhoidossa.

Päivystysleikkaukset loppuivat Raumalla asetuksen määräyksellä 1.1.2015. Samalla ympärivuorokautiseen päivystykseen annettiin Raumalle poikkeuslupa 1.6.2017 saakka. Tuolloin ministeriöstä annettiin selväsanaisesti ymmärtää, että jatkoa poikkeuslupaan ei tule. Niinpä Raumalla päivystys nykyään sulkee ovensa klo 22.

Terveydenhuoltolakia muutettiin v.2016, valmistelevana ministerinä toimi Pirkko Mattila (tuolloin perussuomalaiset, nyt siniset). Lain mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativa leikkaustoiminta tuli kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Poikkeuslupaa Rauma ei yrityksestä huolimatta saanut. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen ja niin em. leikkaustoiminta siirtyi Raumalta liikkeenluovutuksella Poriin nykyiseen Satasairaalaan 1.1.2018

Nyt esitetty uusin lakimuutos ei valitettavasti tuo leikkauksia takaisin aluesairaaloihin, valta julkisella rahalla leikkaustoiminnan järjestämisestä on annettu sairaanhoitopiireille. Toisaalta se mahdollistaa mm. Helsingin yliopistollisen sairaalan ”vanhan” kirurgisen sairaalan toiminnan: siellä kun tehdään laajaa leikkaustoimintaa, muttei oteta päivystyspotilaita vastaan. Lisäksi lakimuutos antaa mahdollisuuden sairaanhoitopiirille tarvittaessa ostaa yksityiseltä leikkauksia, kun hoitotakuuaika uhkaa ylittyä.

Sote-uudistus uhkaa kompastua lillukanvarsiin. Uudistamisen tarpeellisuuden tunnustavat kaikki puolueet. Satakunnassa työtä soten ja uuden, uljaan maakunnan eteen on tehty ahkerasti ilman puoluepoliittisia erimielisyyksiä. Toivottavasti uudistus etenee ja tavoitteet: perusterveydenhuollon vahvistaminen, valinnanvapaus, odotusaikojen lyheneminen, sujuva hoitopolku ja tiedonkulku toteutuvat.

Marja-Leena Alho

Anestesiologian erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri, eduskuntavaaliehdokas, Kokoomus