Rauman pitää vaatia Eurajokea puhtaammaksi

Rauman juomavesi ei ole makuasia, se on imagohaitta. Kaupungin vetovoimaa ei lisää, että raakavesi otetaan Eurajoesta, jätevedenpuhdistamojen purkuputkien alapuolelta. Vaihtoehtoa ei toistaiseksi ole, mutta silti Rauma ei ole ollut kovin aktiivinen joen tilan parantamiseksi, ehkä JOKIohjelmaa lukuunottamatta.

Puhdistamojen purkuvesillä maustetusta jokivedestä ei saa raikasta ja hyvänmakuista. Hyvän talousveden kriteerit Rauman Veden tuote täyttää, mutta ihmeisiin käytettävät kemikaalit eivät pysty.

Eurajoen vesi lähtee kirkkaana Pyhäjärvestä, mutta likaantuu jo muutaman kilometrin virrattuaan. Tänä talvena joessa havaittiin kalakuolemia mm. veden happamuuden takia. Muutama vuosi sitten joki oli käyttökiellossa euralaisen jätevedenpuhdistamon ongelmien takia. Osa ongelmista on ratkaistu, ja myös teollisuuden kuormitus on vähentynyt.

JVP Eura Oy:n, Säkylän kunnan ja Apetit Oy:n jätevedenpuhdistamojen purkuvedet lasketaan yhä Eurajokeen, vaikka virran on todettu vähävetisyytensä takia sopivan huonosti purkuvesistöksi. Koska Eurajoki kärsii myös hankalasti hallittavasta hajakuormituksesta, sen kokonaiskuormitusta helpottaisi, jos puhdistamojen purkuvedet ohjattaisiin suurempaan vesistöön siirtoviemärien avulla.

”Rauman juomavesi ei ole makuasia, se on imagohaitta.”

Jokeen purkuvetensä laskevien puhdistamojen ympäristöluvat ovat parhaillaan harkittavina Aluehallintovirastossa. Korkein hallinto-oikeus edellytti puhdistamoilta selvityksiä purkupaikan siirtämisen vaikutuksista, mutta puhdistamot haluavat säilyttää putkensa nykyisellään. Etelä-Suomen avi kerää Eurajoen varren asukkailta sekä muilta asianosaisilta muistutuksia tai mielipiteitä 25. tammikuuta saakka.

Joen tulevaisuudesta keskustellaan Panelian seuratalolla lauantaina 19. tammikuuta.Tilaisuuden järjestää Eurajoen vesiensuojeluyhdistys, joka perustettiin pari vuotta sitten samassa paikassa joen pelastamiseksi nousseen kansanliikkeen työn jatkajaksi. Nyt salissa kuullaan alan asiantuntijoita mm. kalakuolemien syistä. Tilaisuudessa voi myös saada apua muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen.

Se on makuasia, ovatko raumalaiset purkuputkipäätösten asianosaisia. Mikään ei estä jättämästä mielipidettä Aluehallintovirastolle. Kaikki Eurajokeen laskettu päätyy lopulta mereen. Jos ei piittaa juomavetensä laadusta, kannattaa olla huolissaan yhteisen meremme rehevöitymisestä.

Susanne Ekroth

Eurajoen vesiensuojelu- yhdistyksen perustajajäsen, eduskuntavaaliehdokas (vihr.)