Rekrytointivaikeudet yleistyvät seudulla

Lähes 60 prosentilla Rauman kauppakamarin koulutuskyselyyn vastanneista yrityksistä on tänä vuonna ollut vaikeuksia rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa.

Liki 66 prosenttia yrityksistä ennakoi tarvitsevansa lähivuosina lisää henkilökuntaa. 30 prosenttia odottaa henkilömäärän pysyvän nykyisellään.

Kyselyyn vastasi 71 yritystä, joista suurin osa edusti yli kymmenen ihmistä työllistäviä firmoja.

Millaisia osaajia yrityksissä tarvittaisiin?

Tärkeinä kyselyssä esille nousivat kyky hyödyntää uusia teknologioita, esimiestaidot ja asiakaspalvelu – mutta myös käsillä tekemisen taidot.

Pulaa on niin suunnittelijoista kuin työn suorittajistakin. Ja hyville myyjille löytyisi aina ottajia.

Tähän väliin on paikallaan mainita, että alakohtaiset erot ovat suuria. Tietyissä ammateissa työpaikkoja on edelleen selvästi vähemmän kuin osaavia tekijöitä.

Oma lukunsa ovat vielä UPM:n ja Amcorin mittavat irtisanomiset.

Rekrytointiongelmien syiksi kyselyssä tarjottiin muun muassa vaikeutta houkutella työvoimaa isommista kaupungeista Rauman seudulle.

Etenkin kun samoista osaajista kilpailee monta paikallista yritystä.

Yrityksissä ajatellaan melko yleisesti, että alueen koulutustarjonta palvelee huonosti paikallisia yrityksiä. Parannettavaa ainakin on.

Rauman kauppakamarin koordinoima uusi Rinki-yhteistyöryhmä pyrkii taklaamaan tätä haastetta. Tavoitteena on tiiviimpi ja luontevampi yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja opettajien kesken.

Työvoiman saatavuus on, tai ainakin sen tulisi olla, meidän kaikkien yhteinen asia.

Jos yrityksiin saadaan osaavaa porukkaa, ne pärjäävät kilpailussa ja voivat kasvaakin. Tämä pitää paikallistalouden rattaat pyörimässä ja kuntien verotulot riittävinä.

Vaihtoehtoa, jossa yritykset näivettyvät, ei haluaisi edes ajatella.

Saati sen kehityksen seurauksia Rauman seudun ihmisille, ihan vauvasta vaariin.

”Työvoiman saatavuus on, tai ainakin sen tulisi olla, meidän kaikkien yhteinen asia.”