LS-vaalikone avattu: Riittääkö digi- tai etälääkärin palvelu?

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee säilyä täysin ennallaan tai parantua kunnassani, vaikka palvelut ulkoistamalla tai ostamalla yksityiseltä palveluntarjoajalta.”

”Digi- ja etävastaanotoilla voidaan korvata terveys- ja sosiaalihuollon lähipalveluja.”

”Jos rahat meinaavat loppua, mieluummin nostetaan veroja kuin karsitaan palveluita.”

”Satakunta on hyvinvointialueena liian pieni, joten se pitäisi jakaa Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen kesken.”

Siinä joitakin väitteitä, joihin aluevaalien ehdokkaat vastaavat Länsi-Suomen vaalikoneessa. Se avattiin Länsi-Suomen verkossa maanantaina.

Vaalikoneessa lukija valitsee oman kuntansa. Länsi-Suomen tapauksessa valinnalla on merkitystä, koska väitteet poikkeavat jonkin verran toisistaan Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Vaalikonetta voi käyttää ainakin kahdella tavalla.

Lukija voi vastata väitteisiin ja verrata keiden ehdokkaiden kanssa näkemykset menevät parhaimmin tai huonoimmin yksiin.

Ehdokkaiden vastauksia voi tarkastella myös yksittäin. Tai sitten vertailla tiettyjä itse valitsemiaan ehdokkaita toisiinsa.

Päätösvalta siirtyy kunnilta alueille sosiaali-, terveys- ja pelastusasioissa vuoden 2023 alussa.

Nyt vaaleissa valittavat aluevaltuutetut toimivat uusien Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ylimpinä päättäjinä.

Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyy 12. tammikuuta ja vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Vastauksia vertailemalla näkee nopeasti, että puolueilla ja ehdokkailla on eroja. Suuriakin eroja. Se kuuluu asiaan.

Kun kyse on tärkeimmistä peruspalveluista, jotka koskettavat suoraan meitä kaikkia, luulisi suomalaisten kiinnostuvan näistä vaaleista.

Ennakko-odotukset ovat murheellisia. Viime viikolla julkistetun kyselyn mukaan vain 41 prosenttia äänestysikäisistä aikoo äänestää varmasti.

Viime kuntavaalien alla 60 prosenttia vastaajista ilmoitti äänestävänsä varmasti. Äänestysprosentti oli lopulta vain 55.