Rikollisuus saatava kuriin – palavat autot ja ammuskelut eivät saa olla arkipäivää

Perussuomalaisten äskettäin julkaistussa kriminaalipoliittisessa ohjelmassa esitetään lukuisia keinoja, joiden avulla Suomi on jatkossa hieno ja turvallinen maa meille suomalaisille. Esitämme muun muassa kovempia rangaistuksia henkeen- ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, tuomioiden paljousalennuksista luopumista ja ehdonalaiseen vapauttamisen edellytyksien tiukentamista.

Jengirikollisuuden kasvu ja haitallisen maahanmuuton ongelmat – joista perussuomalaiset ovat jo vuosia varoitelleet – on viimein otettava tosissaan. Kuten poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne on todennut, olemme Ruotsin tiellä (1.10.2022 iltalehti).

Rinteen mukaan yli 95 prosenttia jengirikollisista on nimen perusteella ulkomaalaistaustaisia. Myös Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka koskimäki on vedonnut poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin väkivallan kasvun pysäyttämiseksi.

On selvää, että Suomeen ei kaivata ulkomailta ihmisiä, jotka tekevät täällä rikoksia, vaarantavat suomalaisten turvallisuutta ja syövät veronmaksajien rahat. Sen vuoksi perussuomalaisten tavoitteena on, että vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset siirretään poikkeuksetta istumaan tuomionsa kotimaidensa vankiloihin. Karkotetulle rikolliselle tulee määrätä myös pysyvä maahantulokielto. Maassa maan tavalla tai maasta ulos.

Tarvitsemme myös keinon vaarallisten vankien vapautumisen estämiseen, eli niin sanotun varmuusvankeuden, jonka avulla väkivaltariskiarviossa vaaralliseksi arvioidut vangit voidaan pitää tarvittaessa vaikka pysyvästi lukkojen takana. Suomessa on sekä elinkautisen että määräaikaisen vankeusrangaistuksen saaneita vaaralliseksi arvioituja vankeja, joiden vapautumista ei voi mitenkään estää ja jotka siten tulevat muodostamaan turvallisuusuhan muille.

Esimerkiksi niin kutsuttu sarjakuristaja on syyllistynyt henkirikoksiin ja muihin vakaviin väkivaltarikoksiin yhä uudelleen vuosikymmenten ajan, eikä edelleenkään hänen kaltaistensa toistuvasti väkivaltarikoksiin syyllistyvien ihmisten vapautumista voida pysyvästi estää. Meillä vapautetaan siis sellaisia vankeja, joita ei koskaan tulisi vapauttaa.

PS ehdottaa Norjan ja Tanskan mallin mukaista varmuusvankeutta. Siinä on kyse vangin vankeusajan jatkamisesta, josta voidaan päättää, jos vanki on väkivaltariskiarvion perusteella vaaraksi muille ihmisille. Tarvetta varmuusvankeuden jatkamiselle arvioitaisiin säännöllisin väliajoin tuomioistuimen toimesta.

Kysyin oikeusministeriltä (eduskunnan kyselytunti 20.10.2022) aikooko Suomi seurata Ruotsin uuden hallituksen esimerkkiä. Ruotsissa jengiväkivaltaan aiotaan puuttua rankalla kädellä muun muassa tuplaamalla rikollisille ja jengiläisille määrättävät rangaistukset ja poistamalla tuomioiden niin sanotut paljousalennukset. Ministeri vastasi, että nuoret oireilevat rikollisuudella ja asiaa pitää selvittää ja siitä on hyvä keskustella.

Eli suomeksi sanottuna, vihervasemmistolainen hallitus ei aio tehdä asialle yhtään mitään. Kannattaa siis miettiä tarkkaan, mitä puoluetta ensi kevään vaaleissa äänestää.

Leena Meri

kansanedustaja, varatuomari, Perussuomalaisen puolueen 1. varapuheenjohtaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja