Roineelle: Monille ihmisille bitcoin edustaa toivoa ja vapautta

Antti Roine kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan ihmiskunnan kollektiivisen tyhmyyden tiivistyvän kryptavaluutoissa.

Mielipidekirjoituksen ensimmäinen kappale loppuu Antin päätelmään, että kryptavaluutat hyödyntävät vain louhijaa, ei yhteiskuntaa tai työntekijöitä. Näkemys on mielenkiintoinen ottaen huomioon monen asiantuntijan povanneen vajaan vuosikymmenen lohkoteknologiasta, joihin kryptovaluutat perustuvat suurinta innovaatiota sitten internetin. Suomessa näin päätteli esimerkiksi VTT:n tutkijat vuonna 2016.

Alan erilaisissa kehitysprojekteissa työskentelee kymmieniä tuhansia ihmisiä ympäri maailman tehden maailmasta parempaa paikkaa ja tarjoten kenelle tahansa ihmiselle ympäri maailmaa parempia palveluita tai kokonaan sellaista, joika eivät ole ennen olleet mahdollisia.

Kehittyvien maiden ihmiset kertoavat avoimesti siitä, kuinka bitcoin on parantanut heidän elämäänsä merkittävästi. Maailman noin kahdeksasta miljardista ihmisestä 1.7 miljardia elää pankkipalveluiden ja nykyisen talousjärjestelmän ulottumattomissa vailla mahdollisuutta hallita, säilöä tai siirtää omaisuuttaan. Tähän ongelmaan bitcoin haluaa yhtenä tavoitteistaan vastata ja se onkin tuonut toimivan vaihtoehdon ja ratkaisun, jonka vuoksi sillä on käyttäjiä jo noin 200 miljoonaa.

Antti mainitsee ensimmäisessä kappaleessaan ihmisen mahdollisuuden rikastua mm. musiikin, taiteen ja urheilun avulla ohjatussa markkinataloudessa, mutta ettei kryptovaluutat hyödytä näitä ihmisiä. Onkin mielenkiintoista, että monet kryptovaluuttaprojektit ovat juuri näiden toimialojen ihmisiltä saaneet viime aikoina paljon kiitosta uusista mahdollisuuksista, joita he ovat luoneet taiteilijoille, muusikoille ja urheilijoile NFT:den (non-fungible tokein) muodossa.

NFT:t luovat ihmisille aivan uudenlaisen tulovirtamahdollisuuden, jolla esimerkiksi kopiointi internetissä ei enää ole mahdollista, vaan jokainen taitelija tai muusikko voi myydä uniikkia taidettaan ja musiikkiaan globaalisti internetissä ilman, että hänen taidettaan pystytään kopioimaan.

Toisessa ja kolmannessa kappaleessa Antti kritisoi bitcoinin energian kulutusta. On totta, että bitcoin vaatii paljon energiaa verkkonsa turvatakseen ja sen takia bitcoinin energian kulutusta pitääkin kritisoida ja haastaa. Energiaa ei pidä käyttää, jos käytetylle energialle ei saada vastineeksi riittävän suurta arvoa. Bitcoinin energiasta on tällä hetkellä eri tutkimusten mukaan 50%-70% uusiutuvaa ja tämä luku kasvaa jatkuvasti ollen jo nyt selvästi korkeampi kuin suurimmalla osasta maailman toimialoja tai valtioita.

Bitcoin, joka on samalla raha ja rahajäjestelmä pärjää myös hyvin eri tutkimuksissa nykyrahajärjsteltelmälle ja fyysiselle kullalle, jonka asemaa bitcoin on ottamassa digitaalisena kultana. Bitcoin käyttää paljon energiaa, mutta ei sitten paljon muuta, kun taas nykyjärjtelmässä tarvitaan valtavasti rakennuksia, ihmisiä, tietokoneita, järjestelmiä, laitteita ja fyysisiä seteileitä, jotka nekin kuluttavat luonnonvaroja. Kullankaivanta taas häviää bitcoinille energiankulutuksessa ja se jättää lisäksi jälkensä luontoon.

Suomalainen ei välttämättä tarvitse bitcoinia, joten meidän on helppo kritisoida sen käyttämän energian olevan turhaa. Kuitenkin ihmisille ympäri maailman, joille Bitcoin edustaa toivoa ja vapautta, pääsyä meille itsestään selvyytenä pitämään talousjärjestelmään asian laita on toinen.

Lisäksi moni bitcoinin valinnut asuu totaalitarismisessa valtioissa, joissa kaikki eivät vaan luota maansa johtoon tai valtioon. On myös paljon maita, joissa ihmisillä on pääsy pankkipalveluihin, mutta koska kyseisen maan valuutta menettää arvoaan kymmeniä prosentteja vuosittain ovat he valinneet mieluummin maailman ensimmäisen globaalin digitaalisen valuutan bitcoinin.

Neljännessä kappaleessa Antti väittää globaalin komponenttipulan johtuvan kryptavaluuttojen louhintalaitteista. Väite on täysin absurdi tiedostaen kuinka minimaalisen osan nämä louhintaan varustetut tietokoneet vievät globaalista komponettikakusta. Antti jatkaa kertomalla pahinta olevan sen, että diktatuurit voivat horjuttaa demokraattisia yhteiskuntia kryptovaluuttojen avulla. Diktatuurit pelkäävät kryptovaluuttoja, koska ne siirtävät vallan painopistettä heiltä, keskuspankeilta ja valtioilta ihmisten haltuun. Ihmiset ovat kyllästyneet siihen, että valtiot tuhoavat heidän rahansa ja printtaamalla sitä jatkuvasti lisää itselleen piiloverottavat kansalaisiaan ja pitävät heidän köyhinä rahan arvon laskiessa.

Seuraavaksi Antti väittää kryptovaluuttojen kiihdyttävän inflaatiota. Loputon rahan painaminen johtaa korkeaan inflaatioon, josta on ollut tuhoisia seurauksia monille valtioille ja niiden kansalaisille aina Rooman valtakunnasta tähän päivään asti varsinkin monissa Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa. Vastuuton rahan painaminen on juuri yksi syy, miksi bitcoin on kehitetty.

Suurimmassa osassa länsimaita rahaa painetaan hyviin tarkoitusperiin, mutta näin ei valitettavasti ole ollut globaalisti kaikkialla. Bitcoineja ei voikaan luoda tyhjästä lisää. Tällä hetkellä bitcoineja on louhittu noin 19 miljoonaa ja niitä ei ikinä tule olemaan 21 miljoonaa enempää.

Nykyisiä suhteellisen lyhyen rahalllisen historian omaavia FIAT-valuutattoja, kuten dollari ja euro sen sijaan voi painaa loputtomiin niin paljon, kuin halutaan. Dollareita on painettu viimeisen 24 kuukauden aikana lisää jokaisena minuuttina 4 332 257 dollaria. Eurosta en löytänyt tämän hetken tietoa, mutta Ylen 5.6.2020 tekemän jutun perusteella euroja painettiin tuolloin noin vuosi sitten kymmenen miljoonaa jokaista pankkipäivän minuuttia kohden lisää.

Käytännössä siis dollareita painetaan napista lisää markkinoille alle viiden minuutin välein enemmän, kuin bitcoineja tulee koskaan olemaan. Jokainen kysyntää ja tarjontaa ymmärtävä tiedostaa, mitä se tarkoittaa näiden rahojen keskenäiselle arvolle. Bitcoinin arvo suhteessa dollariin ja euroon onkin noussut keskimäärin yli 100% vuodessa.

Rahan historiaan tutustuessa ja sen kirjallisuutta lukiessa ei voi välttyä totuudelta ja johdopäätökseltä, että ns. kova raha, joka säilyttää arvonsa on aina ollut niin ihmisten ja yhteiskunnankin kannalta toimivin, vakauttavin ja pitkäikäisin. Tämän vuoksi kulta on palvellut rahan historiassa pisimpään ja parhaiten siihen saakka, kunnen se keksittiin vallanpitäjien toimesta kieltää ja tilalle otettiin FIAT-valuutat, joita vallanpitäjät voivat painaa omia päämärääriään rahoittakseen sen verran, kuin haluavat.

Rahan painamisen laskun maksavat aina sen hetken kansalaiset korkeampana inflaationa ja tulvat sukupolvet isompana velkana. Bitcoin on maailmanhistorian kovin raha, jonka infaatio puolittuu noin neljän vuoden välein. Siksi bitcoin myös säilyttänee arvonsa myös tulevaisuudessa FIAT-valuuttoja paremmin.

Lari Rusila

Lisää aiheesta

Ihmiskunnan kollektiivinen tyhmyys tiivistyy kryptovaluutoissa