Rokotus, pakko vai valinta

Kannatan valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden säilyttämistä rokotusasioissa.

Ennen rokotuspäätöstä kansalaisen on syytä ottaa selvää annettavan rokotteen tarpeellisuudesta, hyödyistä, haitoista, riskeistä ja erityisesti oman ja huollettaviensa immunologisesta tilasta. Moni asia terveydentilassa ja geeniperimässä vaikuttaa siihen, miten elimistö reagoi rokotteeseen.

Kannattaa myös etsiä tietoa aiheesta, kuinka suuren rokotemäärän ja kuinka tiheästi otettuna keho pystyy ottamaan vastaan sairastumatta.

Suomen hallitus on päättänyt kaventaa kansalaisen valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta rokotusasioissa. 1.3.2018 voimaan astuva tartuntatautilaki käytännössä poistaa valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden ensimmäisessä vaiheessa terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöltä. Esim. vuosittainen influenssarokote ja työpaikasta riippuen joitakin muita rokotteita on otettava irtisanomisen uhalla. Näin pitkälle menevä lain tulkinta vapaaehtoisen rokotteen ottamisesta ei mielestäni ole pätevä oikeudellisessa mielessä.

Tuleva tartuntatautilaki ei ole vielä voimassa, silti sitä jo sovelletaan käytännössä. Esimiehet on valjastettu vahtimaan henkilöstön rokotusasioita. Moni miettii, mitä voisi tehdä valinnanvapautensa säilyttämiseksi.

Olen huolissani myös siitä, että suuri osa väestöstä ei ole kuullutkaan tulevasta tartuntatautilaista ja valinnanvapauden poistumisesta. Minua huolettaa se, että THL (=terveyden- ja hyvinvoinnin laitos) kampanjoi rokotteiden puolesta, mutta jättää kertomatta rokotteisiin liittyvät haittavaikutukset ja riskit, sekä tutkimuspuutteet, jotka kansalainen näkisi lukemalla rokotteen tuoteselosteen. Haittavaikutuslistojakin on kahta kokoa: lyhyt kansalle, pitkä lääkärille.

Mielestäni pakottaminen työn menetyksen uhalla, sekä joukkohysterian luominen mainonnan keinoin rokottamattomia kohtaan rokotevastaisuuden murtamiseksi ei kuulu demokraattisen oikeusvaltion toimintaperiaatteisiin.

Mielestäni kansalaisille on kerrottava heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan ja oikeudestaan vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon.

Demokraattista Suomea ei voida johtaa hallituksen taholta itsevaltiaasti kuulematta kansan erilaisia mielipiteitä ja kaventamalla ihmisoikeuksia.

Pakkorokottaminen täyttää mielestäni joukkoihmiskokeen tunnusmerkit ja syrjäyttää toisinajattelijoiden ihmisoikeudet.

Halutessasi käy allekirjoittamassa kansalaisaloite.fi Rokoteturva 2018.

Tietoa rokotusasioista mm. seuraavista kanavista: THL, Fimea, Rokotusinfo ry, Kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL. Kysykää ammattiliitoistanne lainopillista neuvoa valinnanvapauteen ja irtisanomisuhkaan liittyen.

Jaana Pousi

lähihoitaja