Ruoka tuo ihmiset pöydän ääreen

Suomalaiset käyttävät yhteisiin ruokahetkiin keskimäärin vain alle puoli tuntia päivässä, ilmenee Valion teettämästä tutkimuksesta.

Yhdessä syöminen on tärkeää, sillä sen on todettu vahvistavan arjen hyvinvointia.

Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan suomalaisista 64 prosenttia pitää yhdessä syömistä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä, mutta vain joka toinen suomalainen syö päivittäin yhdessä toisen henkilön kanssa.

Kannustaakseen yhä useampia suomalaisia syömään yhdessä Valio starttaa yhdessä syömisen päivän, jota vietetään tänään torstaina. Tavoitteena on luoda päivästä perinne, joka tuo suomalaiset yhden pöydän ääreen – toivottavasti myös useammin kuin yhtenä päivänä vuodessa.

Tutkimus paljasti, että jopa 12 prosenttia suomalaisista syö yhdessä muiden ihmisten kanssa harvemmin kuin muutaman kerran kuussa. Yhdessä syöminen korostuu erityisesti lapsiperheissä, joista jopa 81 prosenttia syö yhdessä vähintään yhden kerran päivässä.

Suurimpina esteinä yhteisille ruokahetkille pidetään yhteisen ajan puutetta, kiirettä ja taloudellista tilannetta.

Syödään yhdessä -päivän vietto ei rajoitu vain perheiden keskinäiseen ruokailuun. Teemapäivän toivotaan rohkaisevan ihmisiä syömään yhdessä muiden ihmisten kanssa myös esimerkiksi työpaikoilla.

Yhdessä syömisen ei tarvitse olla suuri spektaakkeli vaan osa arkipäivää. Työpaikalle mukaan otettavat eväät on mukava nauttia toisten seurassa. Samalla voi vaihtaa muitakin kuulumisia kuin vain työhön liittyviä. Ruokailu työkaverin kanssa lisää myös työpaikan yhteisöllisyyttä.

Tilastokeskuksen mukaan yksinasuvien määrä on lisääntynyt viime vuosina erityisesti 25–35-vuotiaiden ikäryhmässä. Nyt toteutetun tutkimuksen mukaan yksinasuvista 41 prosenttia syö yhdessä toisten ihmisten kanssa vain muutaman kerran kuussa tai harvemmin.

Yhä useampi yksinasuvista mainitsee esteeksi yhdessä syömiselle juuri yksinäisyyden. Siksi tänä vuonna yhdessä syömisen päivänä keskitytään erityisesti yksinasuviin ja nuoriin ihmisiin.