Ruokaketjun turvaamiseen pystyy vaikuttamaan

Koronavirus huolestuttaa suomalaisia. Epävarmuus tulevaisuudesta on aiheuttanut sen, että kaupoista on hamstrattu ennen näkemättömästi ruokatarvikkeita ja eräitä muita tuotteita. Moni kuluttaja on ollut epätietoinen ja huolissaan siitä, riittääkö kaupoissa tavaraa ja saadaanko niihin täydennystä kriisin pitkittyessä. Viranomaiset ja kaupan ketjujen toimijat vakuuttavat, että ruokaa kyllä riittää. Minä uskon heitä. Viranomaisten lisäksi jokainen kuluttaja pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan ruokaketjun turvaamiseen ja ruuan riittämiseen Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Maailman laajuisen pandemian vaivatessa kannattaa suomalaisenkin kuluttajan ajatella hetki ruuan tuotantoa ja muutenkin ruokaketjun toimivuutta Suomessa. Ruokaketjun toimivuuden ja sen varmuuden kannalta on parempi mitä suurempi osa raaka-aineista on tuotettu kotimaassa. Ketjun toimivuuden varmistamisessa kuluttajilla on siinä oma merkittävä osuutensa.

Kriisi pitkittyessään vaikeuttaa monen yrittäjän toimintaa kun kysyntä heikkenee ja yrityksille ei muodostu kassavirtaa riittävästi. Seurauksena on työpaikkojen menetyksiä ja konkursseja. Nyt kannattaa suosia erityisesti pieniä yrityksiä, jotta ne kestäisivät tämän kriisin yli.

Kotimainen kysyntä turvaa toimeliaisuutta ja yrittäjyyttä sekä parantaa siten myös huoltovarmuutta. Tämä asia kannattaa kaikkien kuluttajien pitää nyt mielessä jokapäiväisiä ostopäätöksiä tehdessään. Ostamalla ja käyttämällä Suomessa tuotettuja tavaroita, ruokaa ja palveluita toimimme myös ilmastonmuutosta ehkäisevästi. Keskustelu ilmastonmuutoksesta on nyt jäänyt koronan alle. Asia ei kuitenkaan ole poistunut mihinkään.

Yhteistyöllä selviämme tästä kriisistä. Suosimalla kotimaista tuotantoa, olemme kansakuntana valmiimpia ottamaan vastaan seuraavan mahdolliseen kriisin.

Hannu Ollila