Ruponen vastaa Ollilalle

Kyllä, tein sen ainoan johtopäätöksen, joka on tehtävissä Keskustan kunnallisvaaliehdokas Ollilan mielipidekirjoituksesta, jossa hän ehdotti Uotilan koulun ja suunnitellun Nanujärvelän eli Nanun koulun ja Kourujärven koulun yhdistämisestä ja sijoittamisesta Uotilaan, mikä tarkoittaisi nykyisillä oppilasmäärillä yli 600 oppilaan koulun muodostumista.

Ollilan tekemää ehdotusta ei voi tulkita muuten kuin sen tarkoittavan koulutoiminnan lakkauttamista kolmessa koulukiinteistössä ja keskittäen opetuksen yhteen uuteen, suureen kiinteistöön. Ollila vahvistaa vielä tätä aiempaa ehdotustaan yhden koulun strategialla, jossa tilat olisivat tehokkaassa käytössä.

Ollilan kommentin perusteella kuulostaa siltä, että haja-asutusalueiden koulut olisivat eriarvoisessa asemassa kuin lähempänä kaupungin keskustaa sijaitsevat koulut – osa ansaitsee puolustusta, osa ei niinkään.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus lähikouluun huolimatta siitä missä kaupunginosassa perhe asuu.

Hyvän kuntapäättäjän tärkeimpiä ominaisuuksia on inhimillisyys. Inhimillisyyttä on nähdä ihmiset ihmisinä eikä pelkkinä numeroina tilastoissa tai kuluerinä. Pelkästään kiinteistöihin ei pidä tehdä investointeja; myös lapset ja nuoret ansaitsevat investointeja heidän hyvinvointiin, koska he ovat tulevaisuutemme toivoja.

Susanna Ruponen

äiti, kuntavaaliehdokas (vas.), Rauma