Saammeko ”Hyvien käytäntöjen” soteseminaarin?

Soten voimaantulon lykkääntyminen on huono asia. Satakunnassa valmistelut ovat loppusuoralla. Sektorityöryhmät (esim. vammaispalvelutyöryhmä) ovat työskennelleet kohta kolme vuotta. Kokouksissa käynnit varmasti puuduttavat ja ryhmien puheenjohtajien roolit korostuvat. Yksi avainasia on ollut hyvien käytäntöjen löytäminen. Tämä on ollut mahdollista, koska ryhmä ovat tutkineet koko Satakunnan alueella vallitsevat hoito- ja palvelukäytännöt. Niitä on löytynyt!

Satakuntalaiset odottavat jo tuloksia. Miten lähipalvelut paranevat? Julkiset sotepalvelupisteet, joita Satakunnassa on nyt 31 kappaletta, jatkavat toimintaansa maakunta- ja soteuudistuksen jälkeenkin. Maallikko kysyykin, mikä sitten muuttuu. Hyvä vastaus voisi olla, että tapa toimia muuttuu.

Asiakas pääsee nopeasti lääkärin vastaanotolle ja häntä aidosti kuullaan.

Nykykäytäntöhän terveyskeskuksissa on se, että puhelimella lääkärille pääsyä varatessa joutuu hoidonarviointitenttiin. Tuntuu siltä, että hoidonarvioinnissa pyritään torjumaan ihmisen tulo vastaanotolle. Tässä puhelintentissä ihminen hämmentyy. Hän ei osaa vastata oikeilla termeillä. Tähän toimintatapaa varsin moni ihminen toivoo muutosta. Ihminen haluaa puhua vaivansa suoraan lääkärille eikä puhelimelle. Hoidonarvioinnilla on toki säädösperusteet, käytännön toteutustavat ovat kuitenkin harkintaa.

Satakunnan maakunta- ja sotevalmistelussa on järjestetty aktiiveille seminaareja, joissa on ryhmätyöskentelyin haettu roolia perustettavalle maakuntahallinnolle. Niissä on hiottu esim. arvoja. Ykkösarvoksi saimme asiakaslähtöisyyden. Seminaarilaisten mielissä oli varmaankin nykytilanne, kun satakuntalainen ihminen kohtaa julkisen hallinnon edustajan. Nykytilannetta halutaan muuttaa asiakasystävällisempään suuntaan. Ihmisten pallottelu luukultatoiselle halutaan lopettaa.

Miksi jäisimme odottamaan vuosia maakunta- ja soteuudistuksen toteutumista. Meillä on valmisteluryhmien arvokkaan työn tuloksena käsissä nippu hyviä käytäntöjä. Ne eivät ole salaisia. Ne ovat todella arvokasta tietoa. ” Hyvät käytännöt” olisivat loistavia aiheita useallekin seminaarille, joista ne ohjautuisivat käytäntöön.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos, Huittinen