Säännöt turvallisen liikkumisen avaimia

Stop-merkki on ”yksi voimakkaimmista liikennemerkeistä”.
Pelkkä pysähtyminen ei riitä, vaan se sisältää samalla myös väistämisvelvollisuuden.
Stop-merkki on ”yksi voimakkaimmista liikennemerkeistä”. Pelkkä pysähtyminen ei riitä, vaan se sisältää samalla myös väistämisvelvollisuuden. Kuva: Juha Sinisalo

Moni kokee osaavansa liikennesäännöt kuin vettä vaan. Liikenneturvan tuore kysely kuitenkin osoittaa vajetta ihan perusteissakin, kuten suojatiesäännöissä.

Kun kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan sääntökokonaisuuksien osaamista yleisellä tasolla, vain 70 prosenttia koki, että suojatiesäännöt osataan edes melko hyvin. Pientä epäselvyyttä oli tilanteesta, jossa näkyvyys suojatielle on rajoittunut esimerkiksi liikenteen jonoutumisen takia.

Sääntö on kuitenkin melko simppeli. Jos ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa pysäyttämättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa. Jos näkyvyys suojatielle on jollain muulla tavalla rajoittunut, on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä.

Yksi ikuisuusaihe lienee suojatiellä pyöräily. Todella moni uskoo virheellisesti, ettei ajorataa saa ylittää suojatietä pitkin pyöräillen.

Vuoden 2020 kesäkuussa voimaan tullut tieliikennelaki selkeytti asiaa, ja nyt laissa todetaan selkeästi, että ajoradan saa ylittää suojatietä pitkin pyöräillen.

Kokemus siitä, että suojatiesääntöjä ei osata voi kummuta myös käytännön noudattamattomuudesta. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista autoilevista peräti joka viides kertoo vähintäänkin joskus ajaneensa pysähtymättä eteenpäin, vaikka jalankulkija oli tulossa suojatielle.

Suojatien tulee olla turvallinen tien ylityspaikka. Tähän vaikuttaa jokaisen kuljettajan käyttäytyminen. Kun hidastaa ja tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä, auttaa myös muita havainnoimaan sitä ylittävät

Tietämättömyyden lisäksi ihmisiä vaivaa liikenteessä yleisestikin ottaen liian usein välinpitämättömyys. Länsi-Suomi seurasi viime loka-marraskuussa sitä, miten kuuliaisesti autoilijat pysähtyivät Rauman K-Citymarketin parkkihallin uloskäynnin risteyksessä olevan stop-merkin eteen. Tulos oli hämmentävä. Tunnin seurannan aikana noin 47 prosenttia tielläliikkujista ei noudattanut kyseisessä kohdassa stop-merkkiä.

Tuolloinkaan pysähtymättä jättäminen ei varmasti liittynyt ainakaan merkin tuntemattomuuteen.